دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

مبارزه با بیماریها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

کارشناس مسئول واحد بیماریها : دکتر المیرا سلیمانی جوان

کارشناس واحد بیماریها : فرزانه مقدم

کارشناس واحد بیماریها : رحیمه رحیمی

کارشناس واحد بیماریها : مریم دشتبانی

کارشناس واحد بیماریها : محمد آروین

کارشناس واحد بیماریها : لیلا صفی خانی