دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

گالری تصاویر

  • جلسه آموزشی اطفاء حریق
  • جلسه آموزشی اطفاء حریق
  • جلسه آموزشی اطفاء حریق
  • اسراف نکنیم
  • ایام عزاداری سالار شهیدان تسلیت باد.

نمایش آمار بازدیدهای کل: 50743328

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 119705

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 621700

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 1256

کاربران حاضر در پایگاه: 0