دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

رئیس امور مالی : خانم شهناز محمدی

کارشناس امور مالی ( مسئول درآمد ) : عذرا چراغی

کارشناس امور مالی ( مسئول دریافت و پرداخت ) : محمد هوشیاری

کارشناس امور مالی ( امین اموال ) : حمیده کرمی  

کارشناس امور مالی : حسین اسماعیل پور

کارشناس امور مالی : ثریا عبداللهی

کارشناس امور مالی : یوسف رحمانی

پست الکترونیک : mali.bhn@iums.ac.ir

رئیس امور مالی :

1 -آشنائی کامل بر قوانین مالی و بخشنامه ها و دستورالعملها .

2-متن حسابها در پایان سال مالی و گزارش توزیع بودجه سال قبل به امورمالی دانشگاه در تاریخ مقرر.

3-نظارت بر تامین اعتبار مخارج و هزینه های واحد .

4-کنترل روزانه فروش قبوض درمانی با مبالغ واریزی به حساب بانک مرکزی

5-نظارت برنحوه چگونگی هزینه های خدمات ارائه شده سرپائی و بستری بر اساس نرخ تعرفه های تعیین شده .

6-پس از ابلاغ تخصیص نسبت اخذ وجه از امورمالی دانشگاه اقدام نماید .

7-پس از حصول اطمینان از جهت اسناد و صورت های مالی و مکاتبات لیست به تائید آنها اقدام نماید

8-اسناد مدارک مالی و قیوض درمانی را بدور از دسترس دیگران با حفظ اصول ایمنی و حفاظتی نگهداری نماید

9-از جهت اجرای ضوابط نگهداری اموال و برگشت وسایل و لوازم تعمیری توسط تدارکات اطمینان حاصل نماید.

10-نظارت و کنترل حسابها و دفاتر مالی - اجرای صحیح بخشنامه ها و دستورالعملهای دانشگاه

11-اسناد هزینه ها و تراز عملیاتی ماهانه را در موعد مقرر به امورمالی دانشگاه ارسال دارد

12-ارائه بموقع لیست حقوقی در هر ماه به دفتر تشکیلات و بودجه

دریافت و پرداخت ( حقوق و دستمزد) :

مسئول دریافت و پرداخت می بایست بر همه دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره آگاهی کامل داشته باشد:

1-ثبت کلیه مغایرات احکام پرسنلی در فرمهای کامپیوتری

2-ثبت ساعات اضافه کاری گواهی شده در فرمهای کامپیوتری

3 -اصلاح فرمها در صورت داشتن مغایرت

4-درخواست مجوزلازم از رئیس امورمالی جهت واریزخالص حقوقی وغیره پرسنلی به حساب بستانکاری آنان نزد بانک عامل پرد

5-تنظیم سند موقت بانکی برابر لیست بانکی ارائه شده بعنوان لیست و پرداخت خالص ( مزایای کارمندان )

6-پیگیری کسورات حقوقی و پیوست نمودن کسورات بر اسناد هزینه

7-تنظیم اسناد هزینه های جاری با توجه به تائید مسئول رسیدگی و مسئول اعتبار

8-تهیه فرم (45) خلاصه اسناد پس از تفکیک و ضمیمه نمودن کلیه مدارک مربوط به اسناد

9-ثبت لیست حق الزحمه ولیستهای متفرقه که میبایست به حساب پرسنل واریز گردد درفرمهای کامپیوتری

اعتبارات :

مسئول اعتبارات هزینه می بایست به تمامی قوانین و دستورالعملهای صادره در خصوص تامین اعتبار نمودن اسناد هزینه آگاهی داشته باشد که شامل مراحل زیر است :

1 -کنترل براعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار

2-جذب منابع بودجه ای از اعتبارات دانشگاه به وسیله صدور درخواست وجه

3- نظارت و کنترل به کلیه وجوهات دریافتی از امورمالی دانشگاه و مطابقت آن با دفتر اعتبارات واحد

4-تامین اعتبارات اسناد هزینه ای مالی

5-کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزینه

6- نظارت ، کنترل و هماهنگی لازم در ارتباط با مانده برنامه های اعتبارات و تطبیق آن با واحد دفتر داری و تنظیم حسابها

7-تراز اعتبارات ماهانه و ارائه گزارش به مدیریت محترم شبکه

8- تهیه جدول اعتبارات کلیه بودجه های شبکه از قبیل جاری ، اختصاصی ، عمرانی در ردیف های ابلاغی
9- ثبت ، تطبیق و کنترل کلیه اسناد هزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی

در آمد :

1 -دریافت قبوض از دانشگاه و توزیع قبوض به واحدهای درمانی تحت پوشش .

2-پیگیری فیش های بانکی حاصل از فروش قبوض به حساب تمرکز غیر قابل برداشت تا حصول نتیجه

3-بررسی تنخواه قبوض درمانی و نظارت کامل بر توزیع قبوض دریافتی از مراجعین به واحدهای درمانی .

4-پیگیری انتقال وجوه به حساب خزانه در پایان هر ماه .

5-کنترل فیش های دریافتی از واحد ها با صورت حساب بانک تمرکز

6-مکاتبه با دانشگاه مبنی بردرخواست وجه درآمد به حساب در آمد واحد .

7-تهیه و تنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرار داد و ارسال صورت حسابها تا دهم هر ماه

8-پیگیری وصول مبلغ صورت حسابهای ارسالی موسسات طرف قرارداد .

9-کنترل و نظارت بر تنظیم صورت حسابها تا جائی که کسورات به حداقل برسد .

10-تنظیم اسناد مربوط به دریافت قبوض و تنخواه قبوض واحدها - انتقال وجوه به حساب خزانه و تنظیم اسناد و صورت حسابهای ارسالی و وصولی موسسات طرف قرارداد .

اموال :

1 - نظارت و کنترل کلیه اموال منقول و غیر منقول واحد .

2 -ثبت کلیه اموال منقول و غیر منقول در دفاتر مربوطه .

3 -کنترل بر ورود و خروج اموال از واحد .

4 -پیگیری و جمع آوری اموال مازاد و اسقاطی و مکاتبه لازم جهت تعیین تکلیف اموال مذکور و اخذ مجوز فروش یا انتقال به دانشگاه .

5 -گزارش اموال موجود منقول و غیر منقول هر ماه 6 ماه به رئیس امور مالی و ذیحسابی دانشگاه .

6 -تهیه لیست اموال در هر اطاق و نصب آن در اطاقهای مربوطه .

7 -پیگیری اموال مسروقه و ارائه گزارش های مربوطه تا حصول نتیجه .

8-حفظ و حراست از بیت المال

9- بررسی و نظارت بر حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول
10- تهیه پرونده جهت اموال منقول و غیر منقول بنحوی که دسترسی به آنها به سادگی صورت پذیرد .

بایگانی اسناد مالی :

مسئول بایگانی اسناد می بایست فردی باشد که به اصول بایگانی اسناد و مدارک آشنائی کامل داشته باشد:

1-تحویل اسناد هزینه های انجام شده از مسئول صدور چک بطوریکه به هیچ ارزی در پایان هر ماه با توجه به شماره دفتر صدور ارز باقی نمانده باشد.

2-کنترل و پیگیری اسناد تحویلی از مسئول صدور چک در صورتیکه ارزی را تحویل نگرفته باشد بلافاصله رئیس امور مالی را مطلع نماید.

3-تفکیک اسناد هزینه های انجام شده و تحویل اسناد جهت تنظیم 45 به دریافت و پرداخت

4-بایگانی کلیه احکام و مکاتبات پرسنل واحد بصورت پرونده که دسترسی به آنها کاملا" آسان باشد.

5-همکاری لازم با رئیس امور مالی در خصوص تهیه وتنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرارداد ( درمانی )

6-تهیه و تنظیم سیاهه کسورات قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه به رئیس امور مالی

7 -پیگیری و توزیع مکاتبات وارده وصادره از امور مالی

8 -همکاری با دریافت و پرداخت در خصوص تنظیم مفاصا حسابهای صادره اشخاص

9-بایگانی مکاتبات موسسات و شرکت های طرف قرارداد واحد بنحویکه دسترسی سریع و بموقع به مکاتبات در اسرع وقت صورت پذیرد .


دفعات مشاهده: 703 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر