دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارشناس مسئول

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شرح فعالیت کارشناس مسئول بهداشت محیط 


 کارشناس مسئول بهداشت محیط :مهندس فرهاد بیگی  


برنامه ریزی:

1- برنامه ریزی جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت زیست محیطی کلیه شهرستان و شناخت مسائل بهداشت محیط در بخشهای تولید کنندگان مواد غذایی و اماکن عمومی
2- تدوین برنامه عملیاتی واحد
3- تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف
4- برآورد و تامین منابع و امکانات و الزامات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های بهداشت محیط


سازماندهی :
5- هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی تابعه
6- هماهنگی بین بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط و شرکت در کلیه جلسات مرتبط با واحد بهداشت محیط( معاونت، اداره کل کار و امور اجتماعی، سازمان محیط زیست، شهرداری ، اتحادیه‌های صنفی و. . )


نظارت و پایش :
- 7 نظارت و پایش فعالیتهای بهداشت محیط ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظریات کارشناسی جهت رفع مشکلات موجود .
8- نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت محیط مراکز و تهیه و ارسال فیدبک به مراکز مربوطه ومسئولین شبکه بهداشت ومعاونت بهداشتی
10- نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت محیط ( طرح تشدید؛ مناسبات و .....)
11- نظارت و پیگیری تشکیل کارگروه سلامت و امنیت غذایی
12- نظارت براجرای برنامه های بهداشت محیط (بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی؛ نمونه برداری مواد غذایی و نمونه برداری آب و کلرسنجی و..)


هدایت و رهبری:
13- هدایت برنامه جامع عملیاتی واحد در تمام زمینه ها
14- تلاش در جهت حفظ و تقویت روحیه مشارکتی و انگیزش کارکنان بمنظور ارتقاء فرآیندهای واحد.
15- تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت محیط و بازنگری این دستورالعملها در صورت نیاز.
16- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی استانی ، ملی و مقطعی.
17- بررسی پیشنهادات و پیگیری حل مشکلات واحدهای تحت نظارت.
18- تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعملهای کاری مورد نیاز و ابلاغ به مراکز تابعه.
19- هدایت و راهبری چگونگی اجرای قوانین بهداشت محیطی در کلیه سطوح مرتبط منجمله اجرای طرح یکنواخت سازی ماده ۱۳ مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از مرکز بهداشت و درمان جهت تعطیلی آنها

 

 


دفعات مشاهده: 128 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر