دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

گالری تصاویر

  • جلسه آموزشی اطفاء حریق
  • جلسه آموزشی اطفاء حریق
  • جلسه آموزشی اطفاء حریق
  • اسراف نکنیم
  • ایام عزاداری سالار شهیدان تسلیت باد.

نمایش آمار بازدیدهای کل: 50146670

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 108415

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 611998

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 2441

کاربران حاضر در پایگاه: 1