دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

گالری تصاویر

  • ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گرامی باد.
  • یلدا مبارک.

نمایش آمار بازدیدهای کل: 63078105

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 14187

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 806712

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 133

کاربران حاضر در پایگاه: 0

معرفی واحد و کارمندان نظارت بر درمان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

وظایف واحد نظارت بر درمان :

واحدنظارت بر امور درمان شبکه یکی از واحدهای مستقر در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان است که با هماهنگی ریاست شبکه به انجام وظیفه می پردازد اهم وظایف این واحدبه شرح زیراست:


• کسب دستورالعملهای وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی واجرای آن درکلیه موسسات پزشکی


•بررسی وضع موجود منطقه تحت پوشش ازنظرتسهیلات وامکانات درمانی وبیمارستانی وبرنامه ریزی درجهت بهبود وارائه راه حلهای منطقی

وقابل اجرا برحسب نیازمنطقه .


• جمع آوری اطلاعات وارقام وآمارمربوط به امکانات موجود تجهیزات پزشکی وغیرپزشکی

• دریافت درخواست تاسیس مطب یاموسسه وبررسی وارسال آنها به معاونت محترم درمان دانشگاه و اداره نظارت بر درمان دانشگاه جهت

صدورپروانه های پزشکی و پیراپزشکی

• برگزاری جلسات آموزشی جهت متصدیان تزریقات وپانسمان -منشی مطبها دستیاران دندانپزشکان تحت عنوان کنترل عفونت و نحوه استریل

کردن وسایل ومحیط

 
بررسی وضعیت موجود مراکز درمانی تحت سرپرستی اعم از دولتی و خصوصی در سطح شهرستان بهارستان به منظور برنامه ریزی مناسب

• تهیه پمفلتهای آموزشی وارسال آن به مطبها ودفاترکار

• مشاوره کارشناسان به پزشکان وپیراپزشکان که محل کارشان غیربهداشتی است جهت بهسازی محل کار


• رسیدگی به شکایات و در صورت لزوم ارجاع به نظام پزشکی و تعزیرات ، دادگاه انقلاب

قابل توجه همشهریان گرامی :

چنانچه در زمینه خدمات پزشکی ارائه شده توسط بخش خصوصی و دولتی شهرستان بهارستان هرگونه پیشنهاد ، انتقاد و یاشکایتی دارند

میتوانید نظر خود را به صورت کتبی به واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان به آدرس شهر گلستان فلکه دوم بطرف صالحیه

کوچه شکوفه یکم پلاک ارائه دهید تا در اسرع وقت پیگیری گردد.

نحوه رسیدگی به شکایات در اداره نظارت بر درمان:

ابتدا پس از دریافت شکایت کتبی اقدام به بررسی شکایت شده وبازدید از محل مورد نظر توسط بازرسین اداره نظارت به عمل آمده و در صورتیکه

قصوری مشاهده شده باشد و تخلف در حد معمولی باشد، با حضور شاکی مسائل بررسی شده و رضایت ایشان جلب می گردد.

اگر قصور و خسارت جدی باشد، پرونده تعزیرات به طور کامل تکمیل شده، سپس در صورت نیاز به نظر نظام پزشکی اقدام لازم به عمل آمده آنگاه

به دبیرخانه کمیسیون ماده 11 تعزیرات ارسال و بعد از طرح در کمیسیون مذکور و انجام مراحل قانونی در صورت تایید کمیسیون ماده 11 به

دادگاههای مربوطه ارجاع می گردد.


کمیسیون ماده 11 مرکب از رئیس سازمان نظام پزشکی،ریاست محترم شبکه یا معاونت درمان شبکه می باشد. این کمیسیون موضوع شکایت

را رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به

دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید.


دفعات مشاهده: 1981 بار   |   دفعات چاپ: 139 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر