دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

گالری تصاویر

  • سال 98 سال رونق تولید
  • شعار وزارت بهداشت
  • فرا رسیدن عید نوروز گرامی باد.

نمایش آمار بازدیدهای کل: 71526329

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 24730

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 950963

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 213

کاربران حاضر در پایگاه: 1

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۵ | 
 
شرح وظایف و مسئولیتهای کارشناس مسئول بهداشت مدارس

برنامه ریزی :
تدوین فعالیتهای تحقیقاتی وپژوهشی درسطح مدارس وهمچنین همکاری دراجرای این فعالیتها
تدوین برنامه ریزی استراتژیک وجامع عملیاتی وهمچنین تعیین اهداف سالیانه واحدباتوجه به سیاستهای کلی مرکزبهداشت
برنامه ریزی جهت برپایی جلسات بامسئولین آ موزش وپرورش نواحی جهت اجرای هرچه بهترفعالیتهای بهداشت مدارسسازماندهی :
ایجادهماهنگی درون بخشی واحدبهداشت مدارس باواحدهای ستادی :بهداشت محیط پیشگیری ومبارزه بابیماریها بهداشت خانواده  آموزش بهداشت 
ایجادهمانگی درون بخشی بانمایندگان بهداشت مدارس درمراکزبهداشتی درمانی (شهری/ روستایی ) درخصوص دستورالعملهاوطرح های اجرایی
برآوردوتامین منابع وامکانات موردنیازواحدجهت اجرای طرح های آموزشی وپژوهشی وهمچنین اهداء جوایزبه برگزیدگان مسابقات طرح شده براساس مناسبتهای بهداشتی
برآوردوتامین امکانات واقلام بهداشتی مصرفی موردنیازجهت پزشکان پایگاه های سنجش کودکان بدوورودبه دبستان
ارسال لیست اسامی کارشناسان وکاردان های بهداشت خانواده ومحیط شاغل درمراکزبهداشتی درمانی جهت انجام معاینات سالیانه دانش آموزان – آموزش بهداشت وبازدیدازبهداشت محیط مدارس به آموزش وپرورش نواحی 
 
 
هدایت ورهبری :

ایجادهمکاری وهماهنگی بردن بخشی باادارات نواحی آموزش وپرورش درخصوص اجرای فعالیتهاوطرح ها
برگزاری جلسات شورای بهداشت مدارس بامسئولین بهداشت مدارس وتغذیه نواحی آموزش وپرورش
برگزاری جلسات جهت توجیه مسئولین مراکزوستاددرخصوص طرح های اجرایی واحد 

نظارت  کنترل وپایش :

نظارت وکنترل مداوم ازفعالیتهای بهداشت مدارس درمراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت
نظارت وبازدیدازمدارس شهری وروستایی
نظارت براجرای ضوابط واستانداردهاودستورالعمل ها
نظارت بر برنامه ریزی های بهداشتی به مناسبت های خاص در مدارس
نظارت برعملیات اجرایی پس ا.زتصویب وابلاغ آ ن توسط رئیس مرکزبهداشت
نظارت وبازدیدازفعالیت پایگاه های سنجش کودکان بدوورودبه دبستان 

سنجش :

نظارت برجمع آوری وتحلیل آمارفعالیتهاوگزارشات وارسال آن هابه معاونت بهداشتی
ارسال گزارشات بازدیدازوضعیت بهداشت محیط مدارس به نواحی آموزش وپرورش جهت بهسازی 

امورجاری :

دریافت دستوروبرنامه کارازمقام مافوق 
 
 

دفعات مشاهده: 662 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر