شبکه بهداشت و درمان بهارستان- شرح وظایف
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان : دکتر یاسمن بهزادی

پست الکترونیک : dentis.bhn@iums.ac.ir

معرفی واحد بهداشت دهان و دندان:


واحد بهداشت دهان و دندان در راستای ارتقای سطح سلامت دهان و دندان جامعه تحت پوشش (با اولویت گروه هدف) در قالب برنامه های پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان و درمان زود هنگام پوسیدگی های اولیه و بیماریهای لثه ، در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و همچنین آموزش مردمدر رده های مختلف سنی در محلهای قابل دسترس فعالیت می نماید .
رعایت بهداشت دهان و دندان در راستای حفظ دندانها و لثه سالم در سلامت عمومی افراد تاثیرگذار می باشد . پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان که شایعترین موارد آن پوسیدگی دندان و بیماری لثه است مقرون به صرفه می باشد. همچنین درمانهای زود هنگام پوسیدگیهای اولیه و بیماریهای لثه در افراد مستعد و آسیب پذیر جامعه از تحمیل هزینه های سنگین درمانی به مردم و دولت جلوگیری می نماید.
در مراکز بهداشتی- درمانی شهری و روستایی، دندانپزشکان شاغل به آموزش با اولویت گروه هدف، ارائه خدمات کشیدن دندانهای عفونی ، ترمیم دندانهای پوسیده ، جرمگیری ، فیشورسیلانت ، فلوراید تراپی در مراکز ، آموزش به مراجعین واحد بهداشت خانواده ، بازدید از مدارس ، معاینه دهان و دندان دانش آموزان مدارس و بازدید از خانه بهداشت و پایش عملکرد بهورز می پردازند .


شرح وظایف واحد بهداشت دهان و دندان:


_تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان در سطح شهرستان
_هماهنگیهای درون بخش و برون بخش با سازمانهای مرتبط در راستای برنامه ها و طرحها
_اجرای برنامه کشوری سلامت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی
_اجرا ی طرح سلامت دهان و دندان کودکان مهد کودک
_اجرا ی طرح سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول دبستان ( بخش معاینات دهان و دندان و طرح وارنیش فلوراید تراپی )
_پایش و نظارت بر عملکرد واحد بهداشت دهان و دندان مراکز تابعه
_تحلیل و آنالیز آمار فعالیتهای واحد بهداشت دهان و دندان مراکز تابعه
_تهیه و تدوین و چاپ مطالب آموزشی ( پوستر ، پمفلت ، کتاب ، ..........)
_برنامه ریزی در خصوص آموزش نیروهای درگیر در برنامه ها و طرحها (دندانپزشک ، بهورز ، کارشناس و کاردان بهداشت خانواده ، رابط بهداشتی،...)
_بررسی اپیدمیولوژیک فلوراید آب مناطق تحت پوشش
_تعیین شاخصهای بهداشت دهان و دندان در منطقه تحت پوشش

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان بهارستان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=58.10688.48758.fa
برگشت به اصل مطلب