شبکه بهداشت و درمان بهارستان- پایگاه تحول سلامت شهری حصارچوپان
پایگاه تحول سلامت شهری حصارچوپان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

پایگاه تحول سلامت حصارچوپان

آدرس: سه راهی بختیاری-پاساژ ولیعصر طبقه سوم

تلفن : 56630276

واحدهای ارائه دهنده خدمت :

1- مراقب سلامت : ارائه کلیه خدمات بهداشتی شامل پایش رشد کودکان،مراقبت های پیش از بارداری،بارداری و پس از زایمان،ارائه روش های تنظیم خانواده به زنان واجد شرایط، مراقبت های سالمندان،مراقبت های مردان و زنان در سنین 30 تا 59 سال (سما و سبا)به جمعیت تحت پوشش.

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان بهارستان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=58.29517.50165.fa
برگشت به اصل مطلب