شبکه بهداشت و درمان بهارستان- [اخبار روز]
عید سعید غدیر خم مبارک باد .

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۶ | 
من کنت مولاه فهذا علی مولاه
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان بهارستان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=58.30058.54463.fa
برگشت به اصل مطلب