شبکه بهداشت و درمان بهارستان- [اخبار روز]
برخورد با چلوکباب های دو هزار تومانی در شهرستان بهارستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۹ | 
رستوران متخلفی که در گلستان کباب کوبیده را 2000 الی 2500 تومان به مردم می فروخت ، پلمپ شد.

 
این رستوران به دلیل فروش کباب کوبیده آلوده تهیه شده با ضایعات مرغ در روز یک شنبه 6 آبان پلمپ شد.
کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت به همراه کارشناسان اداره دامپزشکی از این رستوران بازدید کردند و به گوشت تهیه شده در کباب کوبیده مشکوک شدند که نمونه کباب کوبیده برای ارزیابی به آزمایشگاه اداره دامپزشکی فرستاده شد .براساس نتایج آزمایشگاهی مواد کباب کوبیده از ضایعات مرغ و سنگدان با آلودگی میکروبی بسیار بالا تهیه شده بود که با اعلام آزمایشگاه قابلیت مصرف انسانی نداشته است که پس از ارجاع پرونده به مراجع قضایی و اخذ حکم پلمپ با همکاری نیروی انتظامی این رستوران متخلف پلمپ شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان بهارستان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=58.30058.72794.fa
برگشت به اصل مطلب