ارتباط با مدیریت

مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان بهارستان

آقای ابراهیم سپهرکیاجهت برقرای ارتباط با واحد حراست شبکه با شماره تلفن : 56745829-021 داخلی 110 تماس حاصل نمایید.

شرح وظایف:

۱- نظارت بر حسن اجرای قوانین و دستورالعمل های  اداری
۲- کنترل و بررسی ورود و خروج پرسنل ستاد و مراکز تابعه
۳- نظارت و بررسی ورود و خروج کالا
۴- تشکیل پرونده حراستی پرسنل رسمی،پیمانی،قراردادی ،طرحی
۵- بررسی اصول حفاظت فیزیکی و حفاظت الکترونیکی ستاد و مراکز تابعه
۶- آموزش رعایت اصول ایمنی و ضوابط اداری به پرسنل جدید الورود
۷- دریافت و ثبت نامه ها و گزارش های محرمانه
۸- تفکیک و ارجاع نامه ها،گزارشات و سایر مکاتبات محرمانه
۹- کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های طرف قرارداد
۱۰- نگهداری و بایگانی اوراق،نامه ها و گزارشات و سایر اسناد مربوطه در محل مخصوص
۱۱- صدور کارت شناسایی پرسنل

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب