دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

اطلاع رسانی

نمایش آمار بازدیدهای کل: 303122964

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 18471

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 1041741

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 339

کاربران حاضر در پایگاه: 1

آیین نامه ها و دستورالعمل های آزمایشگاه ها

 | تاریخ ارسال: 1396/12/20 | 
دستورالعمل ها :

1- دستورالعمل آمادگی بیمار قبل از نمونه گیری
2- دستورالعمل ایمنی کارکنان و محیط کار آزمایشگاه
3- دستورالعمل بخش سرولوژی
4- دستورالعمل پذیرش
5- دستورالعمل تهیه انواع محیط های کشت ، معرف ها و رنگ های مصرفی در آزمایشگاه میکروب شناسی
6- دستورالعمل ثبت و رسیدگی به خطاها و موارد عدم انطباق در آزمایشگاه
7- دستورالعمل نمونه گیری و ارسال نمونه دیفتری
8- دستورالعمل سانتریفیوژ
9- دستورالعمل سل
10- دستورالعمل فرایند تشخیص مواد مخدر
11- دستورالعمل فنی فور و اتوکلاو و انکوباتور
12- دستورالعمل حداکثر فاصله زمانی قابل قبول بین جمع آوری نمونه تا انجام آزمایش
13- جزوه حفاظت و ایمنی کارکنان آزمایشگاه
14- آیین نامه وسایل حفاظت فردی
15- دستورالعمل آنالیز ادرار
16- دستورالعمل کار در بخش نمونه گیری
17- دستورالعمل کنترل کیفی در بخش سرولوژی
18- دستورالعمل شستشو و سترون سازی در آزمایشگاه
19- راهنمای بیماران
20- راهنمای نمونه گیری
21- شرح وظایف پذیرش
22- عوامل خونریزی زیر جلدی
23- دستورالعمل ارزیابی نوارهای ادراری
24- دستورالعمل سل
25- دستورالعمل تهیه و کنترل کیفیت محیط های کشت
26- دستورالعمل تهیه کدورت استاندارد نیم مک فارلند
27- دستورالعمل اتوکلاو
28- راهنمای ایمنی جهت انتقال نمونه های عفونی
29- دستورالعمل فنی روش تعیین حجم لوپ
30- کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی
31- تجهیزات پایه مورد نیاز جهت تاسیس آزمایشگاه
32- دستورالعمل ایمنی جهت انتقال نمونه های عفونی
33- جدول شناسائی میکرو ارگانیسم ها
34- جدول انبار آزمایشگاه
35- جدول کنترل کیفی میکروسکوپ
36- شرح وظایف کارکنان فرم
37- شناسنامه تجهیزات
38- فرم مشخصات کارکنان
39- برگه Log Book تجهیزات
40- اصول نمونه گیری آزمایشگاهی
41- دستورالعمل نگهداری و استفاده از سویه های باکتریایی به روش بلند مدت و کوتاه مدت
42- فهرست تجهیزات ، مواد ، محیط های کشت و دیسک های تشخیصی

43- اطلس میکروب
44- جدول راهنمای مدت پایداری انواع نمونه و آزمایشها
45- جدول مقادیر بحرانی در آزمایشگاه
46- دستورالعمل کنترل کیفی نوارهای ادراری
 

دفعات مشاهده: 4239 بار   |   دفعات چاپ: 1100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر