دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

اطلاع رسانی

نمایش آمار بازدیدهای کل: 303132003

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 27510

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 1042005

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 603

کاربران حاضر در پایگاه: 0

بهداشت حرفه ای

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

=================================================
فرم های آماری برنامه های بهداشت حرفه ای صنایع پایان سال ۹۹:

ارگونومی (۲)

آمار شاخص عدالت در سلامت

فرم مراکز دارای مراقبت

=================================================

فرم گزارش دهی برنامه روشنایی محیط کار

فرم گزارش دهی برنامه صدا

دستورالعمل تعیین صلاحیت مسئول بهداشت حرفه ای

دفترچه برنامه عملیاتی پسماند

فرم گزارش دهی برنامه کنترل آزبست در محیط کار

فرم گزارش دهی برنامه کنترل و کاهش سرب در محیط کار

فرم گزارش دهی کنترل و کاهش سیلیس در محیط کار

آموزش شاغلین در خصوص رخداد های شیمیایی


فرم جمع بندی عملکرد ارگونگومی سال ۹۸
============================================

برنامه خود اظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار

===========================================

برنامه مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار:

۱- لیست مواد شیمیایی بر اساس TPQ
۲- فرم جدید ثبت اطلاعات
۳- فرم گزارش دهی مواد خطرناک
۴- چک لیست قبل و بعد حادثه شیمیایی
۵- راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک
۶- راهنمای چک لیست قبل و بعد حادثه
۷- راهنمای مدیریت مواد شیمیایی
۹- نامه

===========================================
برنامه های بهداشت حرفه ای :


۱- آز بست و جایگزین های آن در صنایع مختلف

۲- جیوه در صنعت

۳- راهنمای کنترل سیلیس در محیط کار
==========================================

آیین نامه مدیریت اجرای پسماند

تاسیسات و تسهیلات بهداشتی کارگاه ها

دستورالعمل ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت پسماند

دستورالعمل و ویژگی های انبارهای مواد شیمیایی و سموم

دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

فصل چهارم قانون کار


پسماند های مطابق کنواسیون بازل

فرم گزارش دهی بهداشت پرتو کاران

فرم جمع بندی اطلاعات کارگاه ها و موسسات مشمول ماده ۵ قانون مدیریت پسماند

اصلاح ایستگاه های کاری نشسته ،  ایستاده ،  نشسته - ایستاده

فرم حوادث ( شاخص عدالت در سلامت ) به همراه دستورالعمل

روش های ارزیابی و ریسک فاکتور متناظر

راهنمای تکمیل فرم ارزیابی ارگونومی

راهنمای تکمیل فرم گزارش اقدامات اصلاحی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی

فرم گزارش شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و آموزش های ارائه شده

فرم گزارش اقدامات اصلاحی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و مستندات مربوطه

 


دفعات مشاهده: 6225 بار   |   دفعات چاپ: 286 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر