دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

اطلاع رسانی

نمایش آمار بازدیدهای کل: 303127447

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 22954

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 1041866

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 464

کاربران حاضر در پایگاه: 0

شرح وظایف امور مالی

 | تاریخ ارسال: 1397/4/14 | 
رئیس امور مالی :

1 -آشنائی کامل بر قوانین مالی و بخشنامه ها و دستورالعملها .
2-متن حسابها در پایان سال مالی و گزارش توزیع بودجه سال قبل به امورمالی دانشگاه در تاریخ مقرر.
3-نظارت بر تامین اعتبار مخارج و هزینه های واحد .
4-کنترل روزانه فروش قبوض درمانی با مبالغ واریزی به حساب بانک مرکزی
5-نظارت برنحوه چگونگی هزینه های خدمات ارائه شده سرپائی و بستری بر اساس نرخ تعرفه های تعیین شده .
6-پس از ابلاغ تخصیص نسبت اخذ وجه از امورمالی دانشگاه اقدام نماید .
7-پس از حصول اطمینان از جهت اسناد و صورت های مالی و مکاتبات لیست به تائید آنها اقدام نماید
8-اسناد مدارک مالی و قبوض درمانی را بدور از دسترس دیگران با حفظ اصول ایمنی و حفاظتی نگهداری نماید
9-از جهت اجرای ضوابط نگهداری اموال و برگشت وسایل و لوازم تعمیری توسط تدارکات اطمینان حاصل نماید.
10-نظارت و کنترل حسابها و دفاتر مالی - اجرای صحیح بخشنامه ها و دستورالعملهای دانشگاه
11-اسناد هزینه ها و تراز عملیاتی ماهانه را در موعد مقرر به امورمالی دانشگاه ارسال دارد
12-ارائه بموقع لیست حقوقی در هر ماه به دفتر تشکیلات و بودجه

دریافت و پرداخت ( حقوق و دستمزد) :

مسئول دریافت و پرداخت می بایست بر همه دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره آگاهی کامل داشته باشد:
1-ثبت کلیه مغایرات احکام پرسنلی در فرمهای کامپیوتری
2-ثبت ساعات اضافه کاری گواهی شده در فرمهای کامپیوتری
3 -اصلاح فرمها در صورت داشتن مغایرت
4-درخواست مجوزلازم از رئیس امورمالی جهت واریزخالص حقوقی وغیره پرسنلی به حساب بستانکاری آنان نزد بانک عامل پرد
5-تنظیم سند موقت بانکی برابر لیست بانکی ارائه شده بعنوان لیست و پرداخت خالص ( مزایای کارمندان )
6-پیگیری کسورات حقوقی و پیوست نمودن کسورات بر اسناد هزینه
7-تنظیم اسناد هزینه های جاری با توجه به تائید مسئول رسیدگی و مسئول اعتبار
8-تهیه فرم (45) خلاصه اسناد پس از تفکیک و ضمیمه نمودن کلیه مدارک مربوط به اسناد
9-ثبت لیست حق الزحمه ولیستهای متفرقه که میبایست به حساب پرسنل واریز گردد درفرمهای کامپیوتری

اعتبارات :

مسئول اعتبارات هزینه می بایست به تمامی قوانین و دستورالعملهای صادره در خصوص تامین اعتبار نمودن اسناد هزینه آگاهی داشته باشد که شامل مراحل زیر است :
1 -کنترل براعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار
2-جذب منابع بودجه ای از اعتبارات دانشگاه به وسیله صدور درخواست وجه
3- نظارت و کنترل به کلیه وجوهات دریافتی از امورمالی دانشگاه و مطابقت آن با دفتر اعتبارات واحد
4-تامین اعتبارات اسناد هزینه ای مالی
5-کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزینه
6- نظارت ، کنترل و هماهنگی لازم در ارتباط با مانده برنامه های اعتبارات و تطبیق آن با واحد دفتر داری و تنظیم حسابها
7-تراز اعتبارات ماهانه و ارائه گزارش به مدیریت محترم شبکه
8- تهیه جدول اعتبارات کلیه بودجه های شبکه از قبیل جاری ، اختصاصی ، عمرانی در ردیف های ابلاغی
9- ثبت ، تطبیق و کنترل کلیه اسناد هزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی

در آمد :

1 -دریافت قبوض از دانشگاه و توزیع قبوض به واحدهای درمانی تحت پوشش .
2-پیگیری فیش های بانکی حاصل از فروش قبوض به حساب تمرکز غیر قابل برداشت تا حصول نتیجه
3-بررسی تنخواه قبوض درمانی و نظارت کامل بر توزیع قبوض دریافتی از مراجعین به واحدهای درمانی .
4-پیگیری انتقال وجوه به حساب خزانه در پایان هر ماه .
5-کنترل فیش های دریافتی از واحد ها با صورت حساب بانک تمرکز
6-مکاتبه با دانشگاه مبنی بردرخواست وجه درآمد به حساب در آمد واحد .
7-تهیه و تنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرار داد و ارسال صورت حسابها تا دهم هر ماه
8-پیگیری وصول مبلغ صورت حسابهای ارسالی موسسات طرف قرارداد .
9-کنترل و نظارت بر تنظیم صورت حسابها تا جائی که کسورات به حداقل برسد .
10-تنظیم اسناد مربوط به دریافت قبوض و تنخواه قبوض واحدها - انتقال وجوه به حساب خزانه و تنظیم اسناد و صورت حسابهای ارسالی و وصولی موسسات طرف قرارداد .

اموال :

1 - نظارت و کنترل کلیه اموال منقول و غیر منقول واحد .
2 -ثبت کلیه اموال منقول و غیر منقول در دفاتر مربوطه .
3 -کنترل بر ورود و خروج اموال از واحد .
4 -پیگیری و جمع آوری اموال مازاد و اسقاطی و مکاتبه لازم جهت تعیین تکلیف اموال مذکور و اخذ مجوز فروش یا انتقال به دانشگاه .
5 -گزارش اموال موجود منقول و غیر منقول هر ماه 6 ماه به رئیس امور مالی و ذیحسابی دانشگاه .
6 -تهیه لیست اموال در هر اطاق و نصب آن در اطاقهای مربوطه .
7 -پیگیری اموال مسروقه و ارائه گزارش های مربوطه تا حصول نتیجه .
8-حفظ و حراست از بیت المال
9- بررسی و نظارت بر حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول
10- تهیه پرونده جهت اموال منقول و غیر منقول بنحوی که دسترسی به آنها به سادگی صورت پذیرد .

بایگانی اسناد مالی :

مسئول بایگانی اسناد می بایست فردی باشد که به اصول بایگانی اسناد و مدارک آشنائی کامل داشته باشد:
1-تحویل اسناد هزینه های انجام شده از مسئول صدور چک بطوریکه به هیچ ارزی در پایان هر ماه با توجه به شماره دفتر صدور ارز باقی نمانده باشد.
2-کنترل و پیگیری اسناد تحویلی از مسئول صدور چک در صورتیکه ارزی را تحویل نگرفته باشد بلافاصله رئیس امور مالی را مطلع نماید.
3-تفکیک اسناد هزینه های انجام شده و تحویل اسناد جهت تنظیم 45 به دریافت و پرداخت
4-بایگانی کلیه احکام و مکاتبات پرسنل واحد بصورت پرونده که دسترسی به آنها کاملا" آسان باشد.
5-همکاری لازم با رئیس امور مالی در خصوص تهیه وتنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرارداد ( درمانی )
6-تهیه و تنظیم سیاهه کسورات قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه به رئیس امور مالی
7 -پیگیری و توزیع مکاتبات وارده وصادره از امور مالی
8 -همکاری با دریافت و پرداخت در خصوص تنظیم مفاصا حسابهای صادره اشخاص
9-بایگانی مکاتبات موسسات و شرکت های طرف قرارداد واحد بنحویکه دسترسی سریع و بموقع به مکاتبات در اسرع وقت صورت پذیرد .
 
 

دفعات مشاهده: 7246 بار   |   دفعات چاپ: 425 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر