دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

اطلاع رسانی

نمایش آمار بازدیدهای کل: 217877062

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 75379

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 351004

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 479

کاربران حاضر در پایگاه: 0

معرفی کارمندان و شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: 1397/4/16 | 

معرفی پرسنل:

کارشناس مسئول واحد گسترش : مریم طالب لو

کارشناس گسترش : پری صفری

کارشناس گسترش : افسانه شادابی

کارشناس گسترش : شیرین کرمی

کارشناس گسترش : لیلا مرادی

کارشناس گسترش : مریم دشتبانی

پست الکترونیک :
gostaresh.bhniums.ac.ir

جهت برقراری ارتباط با واحد گسترش با شماره تلفن ۵۶۷۴۰۲۹۵-۰۲۱ داخلی ۱۰۸-۱۲۲ و برای ارتباط با مسئول واحد گسترش از داخلی ۱۰۷ استفاده نمایید.

شماره تلفن مستقیم واحد گسترش شبکه : ۵۶۳۲۱۰۱۶-۰۲۱


شرح وظایف کارشناس مسئول گسترش شبکه :

۱- تعیین پراکندگی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات کافی و پوشش واحدها ی بهداشتی
۲- پیشنهاد اصلاح دفترطرح گسترش ،ایجاد،حذف ویا تبدیل واحدها
۳-  نظارت براجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی، ادغام خدمات و هماهنگی واحدها
۴- بررسی وتطبیق نیروی انسانی منظورشده برای واحدهای و پیشنهاد اصلاح تشکیل آنها
۵- بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدها وپیگیری تامین آنها
۶-  توزیع نیرو بر اساس فرم سرانه مراجعه واحدها
۷- آموزش بدو خدمت و آموزش ضمن خدمت طبق فرم مربوطه
۸- نظارت بر وضعیت تجهیزات و جمع آوری نیازها و پیگیری خرید تا حصول نتیجه در صورت اعتبار
۹-  نظارت بر نحوه ارایه خدمات واحدهای تابعه
۱۰- برنامه ریزی آموزشی جهت بهورزان با هماهنگی واحدها و نظارت بر حسن اجرای آن
۱۱-  بررسی زیج حیاتی وتجریه وتحلیل شاخص ها
۱۲- تهیه و تدوین برنامه جامع عملیاتی و نظارت بر اجرای آن
۱۳- هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی در جهت راه اندازی واحدهای جدید ارائه دهنده خدمات
۱۴- نظارت بر حسن اجرای برنامه های واحد گسترش شبکه
۱۵- انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

شرح وظایف کارشناسان گسترش شبکه :

۱- شناخت خصوصیات جغرافیایی ، جمعیتی و توانائی های بالقوه منطقه و تهیه طرحهای جدید متناسب با شرایط اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور.
۲- تعیین خط مشی و اولویت های منطقه در خصوص واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی .
۳- بررسی و مطالعه و برآورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی .
۴- پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی .
۵- مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغییرات سیاسی ، جغرافیایی و جمعیتی ایجاد شده در منطقه .
۶- بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی .
۷- مشارکت و هماهنگی با سایر گروه های کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهیزات و نیروی انسانی
۸- نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات شبکه های بهداشتی درمانی
۹- برآورد و تامین و توزیع نیروی انسانی
۱۰- آموزش وبازآموزی کارکنان (بدو خدمت وحین خدمت ) .
۱۱- جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ریزی ، تامین منابع و استقرار واحدهای بهداشتی درمانی
۱۲- تجهیز و راه اندازی مراکز آموزش بهورزی .
۱۳- هدایت و نظارت بر مراکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کارآمد .
۱۴- بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهیزات و نیروی انسانی .
۱۵- بررسی و تحلیل گزارش های واصله ، تهیه و ارائه گزارشات ادواری حاوی اطلاعات ، آمار ، و شاخص های خدمات بهداشتی جهت واحدها و اعلام نتایج به سازمان های ذیربط .
۱۶- هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحدهای ارائه دهنده خدمات.
۱۷- طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی ..
۱۸- برنامه ریزی، نظارت و مشارکت در آموزش و بازآموزی رابطین بهداشتی.
۱۹- پایش و ارزشیابی برنامه ها ی جاری.
۲۰- جلب و مشارکت جامعه در توسعه و تعمیق برنامه های نظام سلامت در سطوح ( مشارکت داوطلبان محلات ، نیروی مقاومت و نیروهای نظامی و انتظامی ، حوزه های علمیه ، کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور ، سازمانهای دولتی و غیردولتی ، مشارکت خیرین و واقفین ، مشارکت مدارس ، شوراهای اسلامی شهر و روستا و... )


دفعات مشاهده: 4550 بار   |   دفعات چاپ: 266 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر