دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

اطلاع رسانی

نمایش آمار بازدیدهای کل: 303120942

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 131816

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 1041663

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 1655

کاربران حاضر در پایگاه: 0

معرفی کارمند و شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: 1397/4/25 | 
معرفی پرسنل :

کارشناس  واحد آمار :  فاطمه صفری

پست الکترونیک :
Amar.bhniums.ac.ir

جهت برقراری ارتباط با واحد آمار با شماره تلفن ۵۶۷۴۰۲۹۵-۰۲۱ داخلی ۱۴۵ تماس حاصل نمایید.


شرح وظایف واحد آمار :


واحد آمار این شبکه در راستای رسالت خود وبا هدف گرد آوری و اطلاع رسانی به موقع و منسجم به مسئولین شبکه و دیگر سازمانها, ضمن پیگیری و تهیه آمار ماهیانه واحد های تابعه و ارسال آن به مراکز متبوع اقدام به انجام پایش از واحدهای تابعه اعم از مراکز بهداشتی و درمانی ، پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت بصورت شش ماهه می نماید.
ضمناٌ این واحد در پایان هر شش ماه با جمع آوری علل کاهش یا افزایش آمار کلیه واحدها به بررسی وتجزیه و تحلیل عملکردها می پردازد.
از دیگر اقدامات واحد آمار این شبکه میتوان به تهیه جداول آماری از قبیل آمار جمعیتی ، ترسیم نمودارهای آماری و آموزش واحدهای مختلف در زمینه نرم افزارهای آماری از جمله اشاره نمود.


اهم فعالیتهای واحد آمار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان:

۱- نظارت بر فرایند جمع آوری کلیه فرمهای آمار ماهانه از مراکز تابعه
۲- بررسی، تجزیه و تحلیل فرمهای آماری واحد آمار و محاسبه شاخص های بهداشتی مربوطه
۳-تهیه گزارش عملکرد آماری بصورت فصلی، شش ماهه و سالانه از وضعیت مراجعین و روزکارکرد چهار گروه پزشک سرپرست ، پزشک عمومی ، دندانپزشک وپرسنل بهداشت خانواده
۴-پایان هر شش ماه با جمع آوری علل کاهش یا افزایش آمار کلیه واحدها به بررسی وتجزیه و تحلیل عملکردها می پردازد.
۵- همکاری و آموزش فرمولها و نحوه رسم نمودارها به کمک نرم افزار Excel به واحدها در مواقع لزوم
۶-برنامه ریزی جهت نظارت وپایش فعالیتهای انجام شده در مراکز ، پایگاهها وخانه های بهداشت
۷-پایش و تکمیل چک لیست نظارتی ، فعالیت های مراکز تابعه درخصوص آمار و اطلاعات
۸-هماهنگی های برنامه ثبت موارد مرگ شهرستان با اداره ثبت احوال شهرستان و اداره اوقاف شهرستان
۹-بررسی و تعیین علت فوت کلیه موارد فوت شهرستان بر اساس کتاب ICD۱۰ و ثبت در نرم افزار مربوطه
۱۰-شرکت در جلسات کارشناسی واحد آمار معاونت در تاریخهای تعیین شده
۱۱-آموزش کارکنان جدید به منظور آشنائی با فعالیتها و نحوه پایش واحد آمار


دفعات مشاهده: 4346 بار   |   دفعات چاپ: 327 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر