ارتباط با مدیریت

ابلاغیه های نظارت بر درمان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان 

====================================================================================

ابلاغ شتاسنامه و استانداردهای 3 خدمت سونوگرافی ترانس واژینال

/uploads/58/2023/Oct/24/شناسنامه و اس2.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/18183.1.pdf/uploads/58/2023/Oct/24/شناسنامه و اس3.pdf

ابلاغ راهنمای طبابت بالینی بومی ( مدیریت تشخیص ، ارجاع و درمان موارد کودک آزاری جهت دندانپزشکان )

/uploads/58/2023/Oct/22/گایدلاین کود.pdf

ابلاغ مصوبات نود و ششمین و نود و هفتمین جلسات شورای عالی بیمه سلامت

/uploads/58/2023/Oct/21/14020708182820ox.jpg

/uploads/58/2023/Oct/21/بازنگری طرح و ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک 1402.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/بررسی پوشش بیمه_ای داروی داپاگلیفلوزین .pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/بررسی پوشش بیمه_ای داروی داساتینیب 1402.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/بررسی تعهد پایه داروی پکلی تاکسل آلبومین باند 1402 .pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/بند الف ماده 9 احکام دائمی کشور (تعرفه).pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/پرداخت مابه التفاوت تعرفه_های بسته خدمات و مراقبت_های پرستاری در ماه_های ابتدای سال 1401.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/جلسه ضوابط و قواعد یکسان مراکز ارائه دهنده خدمت و خریدار خدمات تخصصی طب اورژانس.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/دستورالعمل های رسیدگی به اسناد بستری. پرتو پزشکی.فیزیوتراپی-compressed.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/ماده 2 قانون بیمه همگانی(نظارت).pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/یکسان سازی فرمت قراردادهای بیمه ای و مراکز و موسسات ارائه خدمت-compressed.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/17250.12.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/14020708183042f9.jpg

/uploads/58/2023/Oct/21/پوشش هزینه ست و صافی دیالیز اعلامی کمیسیون قیمت گذاری پس از اصلاح قیمت (1).pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/قانون 70(بسته).pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/دستورالمعل.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/دستور العمل بند س.pdf/uploads/58/2023/Oct/21/17250.pdf

 ابلاغ پروتکل تشخیص و درمان بیماری پارکینسون

/uploads/58/2023/Oct/19/3.pdf

 ابلاغ رویکرد تشخیصی ندول ریه

/uploads/58/2023/Oct/19/11_1.pdf

ابلاغ استاندارد گرمازدگی

 ابلاغ استاندارد کولونوسکوپی

ابلاغ استاندارد کارگذاری کاتتر موقت

ابلاغ راهنمای طبابت بالینی بومی دیس لیپیدمی

بارگذاری ابلاغ رویکرد تشخیصی و درمانی مسمومیت ها

بارگذاری ابلاغ راهنمای تجویز اولووکومب

ابلاغ راهنمای تجویز دارو آناکینزا

ابلاغ راهنمای تجویز داروی سورافنیب نسخه دوم

ابلاغ  دستور العمل اجرایی off lable

ابلاغ دستورالعمل صدور گواهی فوت

ابلاغ راهنمای بالینی بومی و تشخیص و درمان سرطان میلوییدی حاد

 ابلاغ استاندارد کاپنوگرافی

ابلاغ راهنمای تجویز داروی FSH

 ابلاغ استاندارد یورودینامیک

ابلاغ استاندارد نوروفیزیولوژیک حین جراحی

بارگذاری ابلاغ استاندارد خدمت تست تکاملی گسترده

 ابلاغ دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانس ویرایش هشتم-

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

ابلاغ بخشنامه اجراسازی و ابلاغ راهنمای استفاده از سامانه موضوع ماده 53و54 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 ابلاغ اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی (حذف کامل فلیم رادیولوژی و استفاده از سامانه الکترونیکی تصاویر)

 ابلاغ راهنمای کشوری تشخیص، مراقبت و درمان مسمومیت های حاد اورژانس

ابلاغ استاندارد رایحه درمانی

 ابلاغ استاندارد تشخیص زودهنگام سرطان پستان

/uploads/58/2023/Mar/09/ضمیمه سرطان پ.pdf

ابلاغ راهنمای تجویز دارو فولوسترانت

ابلاغ استاندارد اکوکاردیوگرافی در بیماریهای مادرزادی قلب (نسخه دوم)

 ابلاغ بسته استاندارد خدمات سلامت در منزل در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

ابلاغ راهنمای تجویز دارو IVIG نسخه چهارم

ابلاغ پروتکل مدیریت و توانبخشی وزوز گوش

ابلاغ استاندارد انجام حساسیت زدایی در بیماران حساس شده کاندید پیوند کلیه

ابلاغ ویرایش جدید راهنمای کشوری مراقبت و درمان عفونت های آمیزشی

ابلاغ استاندارد اکوکاردیوگرافی قلب جنین (نسخه سوم)

ابلاغ راهنمای تجویز داروی هورمون رشد (نسخه دوم)

ابلاغ استاندارد تشخیص سرطان روده بزرگ

 ابلاغ استاندارد تشخیص سرطان دهانه رحم

ابلاغ  استاندارد مطالعات الکترودیاگنوز

ابلاغ استاندارد درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک

ابلاغ دستورالعمل آشنایی با اثرات و تظاهرات بالینی ماده تو هم زایی مجیک ماشروم

ابلاغ راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک (نسخه سوم )

ابلاغ استانداردهای روان درمانی

ابلاغ نحوه پوشش داروی کالفاکتانت

ابلاغ دستورالعمل اجرائی ساماندهی و ارتقاء سفرهای ایمن نوروز 1401

ابلاغ مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورایعالی بیمه سلامت کشوردررابطه با سونوگرافی دوران بارداری توسط پریناتولوژیست ها

ابلاغ خدمات حوزه سلامت( آماده باش 1401 ویرایش اول)

ابلاغیه پوشش بیمه ای ویزیت و تجویز متخصصین طب سالمندی

ابلاغ اندیکاسیون های پوشش بیمه ای واکسن پنوموکوک

ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به اسناد خدمات دندانپزشکی بیمه های پایه

ابلاغ راهنمای تجویز داروی بوسنتان

ابلاغ استاندارد خدمت مشاوره ژنتیک

ابلاغ راهنمای تجویز داروی بوسنتان

ابلاغ یک تبصره به ماده 2 آیین نامه تاسیس و بهره برداری بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانی در بیمارستان های دولتی ، خصوصی و عمومی غیردولتی

ابلاغ چکیده آخرین ویرایش راهنمای مراقبت ودرمان کووید-19

ابلاغ  دو راهنمای بالینی پروفیلاکسی ترومبوآمبولی در بیماران ارتوپدی و آرتروپلاستی 

ابلاغ دستورالعمل فرایند  گزارش دهی عوارض ناخواسته دارویی

ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح درمان وابستگی به دخانیات در نظام درمانی کشور

ابلاغ دستورالعمل نحوه اخذ تعرفه خدمات دارویی در سال 1400

ابلاغ مبانی محاسبه هزینه های دارویی

ابلاغیه در خصوص بیماران تصادفی مبتلا به کووید19

ابلاغ پوشش بیمه ای خدمات و داروهای جدید

 ابلاغ اولین ویرایش لیست داروهای اساسی ایران

ابلاغ استاندارد خدمت  EEG روتین در حالت خواب یا هوشیاری یا کما

ابلاغ راهنمای بالینی احیای وریدی مصدومان بزرگسال ترومایی

ابلاغ نسخه هشتم فلو چارت تشخیص و درمان کووید-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

ابلاغ دستورالعمل ضوابط فعالیت آزمایشگاه های جنین شناسی در مراکز ناباروری در شرایط کووید 19

ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در خصوص متخصصین طب اورژانس

ابلاغ پوشش بیمه ای تغییرات قیمت ملزومات پزشکی خدمات همودیالیز از ابتدای سال 99

ابلاغ استاندارد خدمات در منزل

ابلاغ راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته

ابلاغ استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای سونوگرافی های حاملگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings