ارتباط با مدیریت

معاونت غذا و دارو

 
 
 سرکار خانم دکتر فرخنده کاظم زاده

                                               معاون غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان بهارستان


                                                             

اهم مسئولیت ها و سمت ها:

سرپرست مراکز بهداشتی و درمانی روستایی  ( اورین -خیر آباد)
سرپرست مراکز بهداشتی و درمانی شهری (حصارک-نسیم شهر)
مسئول صدور کوپن   شیرخشک شهرستان بهارستان
مسئول واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان بهارستان
پزشک معتمد شبکه بهداشت و درمان بهارستان
عضو کمیسیون پزشکی نظام وظیفه شهرستان بهارستان


                                         

پست الکترونیک معاونت غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان بهارستان :  dr.kazemzadeyahoo.com


جهت برقراری ارتباط با شماره ذیل تماس حاصل نمایید :

 
۰۲۱-۵۶۷۴۰۲۹۵ داخلی ۱۰۶    
Template settings