ارتباط با مدیریت

ابلاغیه های نظارت بر درمان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان 

====================================================================================

 ابلاغ راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک ها، ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت توانبخشی بیماران بال پروانه ای و ابلاغ راهنمای تجویز داروی آتورواستاتین

/uploads/58/2024/May/05/راهنمای تجوی.pdf

/uploads/58/2024/May/05/1 اردیبهشت.pdf

/uploads/58/2024/May/05/29 فروردین.pdf

ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت جراحی لیزر جنین از طریق فیتوسکوپی

/uploads/58/2024/Apr/16/1_1.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/kcymilaynkrvgiym.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت جراحی لیزر جنین از طریق فیتوسکوپی.pdf

ابلاغ تجویز داروی آلتپلاز

/uploads/58/2024/Apr/16/پروتکل پیوند کبد بزرگسال 1 اسفند 1402 .pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/31882....pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/ykuntjmkndrwrfqb.pdf

ابلاغ پوشش بیمه ای

/uploads/58/2024/Apr/16/32129.1.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/1.jpg

/uploads/58/2024/Apr/16/2.jpg

/uploads/58/2024/Apr/16/3.jpg

/uploads/58/2024/Apr/16/4.jpg

/uploads/58/2024/Apr/16/5.jpg

/uploads/58/2024/Apr/16/6.jpg

/uploads/58/2024/Apr/16/7.jpg

/uploads/58/2024/Apr/16/32129.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/سربرگ جدید A4 معاونت درمان (1).docx

ابلاغ راهنما

/uploads/58/2024/Mar/11/3.pdf

/uploads/58/2024/Mar/11/mouturxmqgpweiyj.pdf

/uploads/58/2024/Mar/11/میگلوستات.pdf

ابلاغ پروتکل

/uploads/58/2024/Mar/11/cuhlnoikpuylmadx.pdf

/uploads/58/2024/Mar/11/nrhyhbacwcosfeuw.pdf

/uploads/58/2024/Mar/11/پروتکل تشخیص و درمان بیماری آدرنولکودیستروفی.pdf

/uploads/58/2024/Mar/11/پروتکل تشخیص و درمان بیماری گوشه.pdf

/uploads/58/2024/Mar/11/پروتکل تشخیص و درمان بیماری نیمن پیک تیپ C.pdf

ابلاغیه شناسنامه و استاندارد خدمت جراحی لیزر

/uploads/58/2024/Mar/10/1.pdf

/uploads/58/2024/Mar/10/kcymilaynkrvgiym.pdf

/uploads/58/2024/Mar/10/ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت جراحی لیزر جنین از طریق فیتوسکوپی.pdf

راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباه

/uploads/58/2024/Mar/10/ksjkwnlyxsexjjln.pdf

/uploads/58/2024/Mar/10/wymlkpunkdvruotp.pdf

/uploads/58/2024/Mar/10/نامه سازمان.pdf

/uploads/58/2024/Mar/10/نامه1400.pdf

ابلاغ شناسنامه و استاندارد دو خدمت آمالگام و کامپوزیت رزینی

/uploads/58/2024/Feb/06/2.pdf

/uploads/58/2024/Feb/06/bdmoigqeijopwsyv.pdf

/uploads/58/2024/Feb/06/آمالگام- 25 دی.pdf

/uploads/58/2024/Feb/06/کامپوزیت -25 دی.pdf

ابلاغ راهنمای تجویز داروی ریتوکسی مب، داروی بودزوناید، داروی آموکسی سیلین، داروی ارلوتینیب

/uploads/58/2024/Jan/27/rrncrmnvkcyourrr.pdf/uploads/58/2024/Feb/04/bobjxdpgamvabiwm.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/ckwdbwwlmbkeqquo.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/ریتوکسی مب.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/akcmcuvpsbyomtdb.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/lnqwiwwnkftjvkba.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/بودزوناید اس.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/28377.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/lrhcboudmptalubt.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/راهنمای تجویز داروی آموکسی سیلین 1402.pdf

جمع آوری کپسول لاغری سی گل بوستان، ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت PCNL  و ابلاغ راهنمای تجویز داروی آموکسی سیلین، تجویز دارو خارج از دستورالعمل های ابلاغی، راهنمای تجویز داروی داپسون، توزیع عادلانه دولتی اتباع

/uploads/58/2024/Feb/04/kjylabckaamawhsn.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/mfvafveyoraeqpfx.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/bgogokjuobttjpam.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/jwsghmkxgftbijrw.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/30 دی ماه.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/28594.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/bmjlwxvqbagxhjmp.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/داپسون.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/abetbbtowryvlaqe.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/آندوسکوپی بی.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/1 (1).pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/1.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/hafijscyyxlebxig.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/xaknogggmpuxorgp.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/28594.1.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/rjcrblxohtevttgh.pdf

/uploads/58/2024/Feb/04/4.pdf

 

 

شناسایی محصولات تقلبی شربت و سوسپانسیونو ابلاغ پوشش دوز شکل جدید داروی متیل فنیدیت، جمع آوری کپسول لاغری STRAWBERRY، جمع آوری امپول بتامتازون، جمع آوری پماد خشخاش، توقف فروش سرم  دکستروز هندی و...

/uploads/58/2024/Jan/20/ekxdiwbyjehjcsrg.pdf

/uploads/58/2024/Jan/20/wdqnibxxbevwtcso.pdf

/uploads/58/2024/Jan/20/ktvikgaoraacraha.pdf

/uploads/58/2024/Jan/20/kuyniwridriectxb.pdf

/uploads/58/2024/Jan/20/adofgfaoieihwgpb.pdf

/uploads/58/2024/Jan/20/pqohoiovbegimtrm.pdf

/uploads/58/2024/Jan/20/kqljhvwubsbmoyhg.pdf

/uploads/58/2024/Jan/20/txsrahptooqdcrpw.pdf

/uploads/58/2024/Jan/20/ktvikgaoraacraha_1.pdf

/uploads/58/2024/Jan/20/kuyniwridriectxb_1.pdf

/uploads/58/2024/Jan/20/24900.pdf

/uploads/58/2024/Jan/20/nbmxtacfrudctlrk.pdf

/uploads/58/2024/Jan/20/sngggovaulalrwcq.pdf

ابلاغ پروتکل تشخیص و درمان مسمومیت با مواد توهم زا وجمع آوری فرآورده های مکمل عضله ساز  وجمع آوری آمپول تریامسینولون  وریکال داوطلبانه آمپول متیل ارگونوین

/uploads/58/2024/Jan/06/1 آذر.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/534.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/23336.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/70324.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/71030.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/115214.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/jsfjujhohigjooap.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/rpymljdakcmqpdys.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/tejomcctnvabnxka.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/wmmnahsnqxdfvpju.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/تصویر مکمل عض.pdf

آمادگی جهت مدیریت کنترل تنفسی بیماری های واگیر دار

/uploads/58/2024/Jan/01/fiavholwoduoiytd.pdf

/uploads/58/2024/Jan/01/frdjrpgfwvggpswo.pdf

جمع آوری دانترولن

/uploads/58/2024/Jan/01/75939.pdf

/uploads/58/2024/Jan/01/gijbutsyqnyywaro.pdf

/uploads/58/2024/Jan/01/rkksrceqvbqwnyva.pdf

جمع آوری شربت خونساز آرتیشو

/uploads/58/2024/Jan/01/obefejiuqsbtcufc.pdf

/uploads/58/2024/Jan/01/qbaejwamsyoxvqqv.pdf

چمع آوری ویال های سفتازیدیم 1 گرمی

/uploads/58/2024/Jan/01/77739.pdf

/uploads/58/2024/Jan/01/dlrxbgkdtlwdwkkn.pdf

/uploads/58/2024/Jan/01/ebrkwlphyocknxng.pdf

هشدار مصرف سیپروفلوکساسین

/uploads/58/2023/Dec/31/buwvcgjhuuigjudu.pdf

/uploads/58/2023/Dec/31/vmuqupyxmjnyklpy.pdf

/uploads/58/2023/Dec/31/اطلاعیه شماره 130.pdf

مطالعه الکتروفیزیولوژیک قلب

/uploads/58/2023/Dec/31/1 آذر.pdf

/uploads/58/2023/Dec/31/1.pdf

/uploads/58/2023/Dec/31/osoickfodbepspyl.pdf

 ابلاغ راهنمای تجویز داروی ریواروکسابان

ابلاغ راهنمای تجویز داروی فسفومایسین

ابلاغ شناسنامه و استاندارد ازوفاگوسکوپی سخت (Rigid )

ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت انجام و تفسیر تست پاترژی

ابلاغ شناسنامه و استاندارد سیستکتومی کامل

 ابلاغ راهنمای تجویز داروی لنالیدوماید

 ابلاغ راهنمای تجویز داروی توفاسیتینیب

ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت الاستوگرافی کبد

ابلاغ پوشش دوزشکل جدید داروی لوودوپا- بنزرازید

/uploads/58/2023/Dec/13/تعمیم پوشش دوز شکل های جدید داروها-10.jpg

/uploads/58/2023/Dec/13/3-پوشش دوز شکل جدید لوودوپا- بنزرازید آهسته رهش .jpg

/uploads/58/2023/Dec/13/بند د تبصره 14 ق.pdf

/uploads/58/2023/Dec/13/تعمیم پوشش دوز شکل های جدید داروها.jpg

/uploads/58/2023/Dec/13/قوانین مرتبط.pdf

ابلاغ شتاسنامه و استانداردهای 3 خدمت سونوگرافی ترانس واژینال

/uploads/58/2023/Oct/24/شناسنامه و اس2.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/18183.1.pdf/uploads/58/2023/Oct/24/شناسنامه و اس3.pdf

ابلاغ راهنمای طبابت بالینی بومی ( مدیریت تشخیص ، ارجاع و درمان موارد کودک آزاری جهت دندانپزشکان )

/uploads/58/2023/Oct/22/گایدلاین کود.pdf

ابلاغ مصوبات نود و ششمین و نود و هفتمین جلسات شورای عالی بیمه سلامت

/uploads/58/2023/Oct/21/14020708182820ox.jpg

/uploads/58/2023/Oct/21/بازنگری طرح و ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک 1402.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/بررسی پوشش بیمه_ای داروی داپاگلیفلوزین .pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/بررسی پوشش بیمه_ای داروی داساتینیب 1402.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/بررسی تعهد پایه داروی پکلی تاکسل آلبومین باند 1402 .pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/بند الف ماده 9 احکام دائمی کشور (تعرفه).pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/پرداخت مابه التفاوت تعرفه_های بسته خدمات و مراقبت_های پرستاری در ماه_های ابتدای سال 1401.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/جلسه ضوابط و قواعد یکسان مراکز ارائه دهنده خدمت و خریدار خدمات تخصصی طب اورژانس.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/دستورالعمل های رسیدگی به اسناد بستری. پرتو پزشکی.فیزیوتراپی-compressed.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/ماده 2 قانون بیمه همگانی(نظارت).pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/یکسان سازی فرمت قراردادهای بیمه ای و مراکز و موسسات ارائه خدمت-compressed.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/17250.12.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/14020708183042f9.jpg

/uploads/58/2023/Oct/21/پوشش هزینه ست و صافی دیالیز اعلامی کمیسیون قیمت گذاری پس از اصلاح قیمت (1).pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/قانون 70(بسته).pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/دستورالمعل.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/دستور العمل بند س.pdf/uploads/58/2023/Oct/21/17250.pdf

 ابلاغ پروتکل تشخیص و درمان بیماری پارکینسون

/uploads/58/2023/Oct/19/3.pdf

 ابلاغ رویکرد تشخیصی ندول ریه

/uploads/58/2023/Oct/19/11_1.pdf

ابلاغ استاندارد گرمازدگی

 ابلاغ استاندارد کولونوسکوپی

ابلاغ استاندارد کارگذاری کاتتر موقت

ابلاغ راهنمای طبابت بالینی بومی دیس لیپیدمی

بارگذاری ابلاغ رویکرد تشخیصی و درمانی مسمومیت ها

بارگذاری ابلاغ راهنمای تجویز اولووکومب

ابلاغ راهنمای تجویز دارو آناکینزا

ابلاغ راهنمای تجویز داروی سورافنیب نسخه دوم

ابلاغ  دستور العمل اجرایی off lable

ابلاغ دستورالعمل صدور گواهی فوت

ابلاغ راهنمای بالینی بومی و تشخیص و درمان سرطان میلوییدی حاد

 ابلاغ استاندارد کاپنوگرافی

ابلاغ راهنمای تجویز داروی FSH

 ابلاغ استاندارد یورودینامیک

ابلاغ استاندارد نوروفیزیولوژیک حین جراحی

بارگذاری ابلاغ استاندارد خدمت تست تکاملی گسترده

 ابلاغ دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانس ویرایش هشتم-

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

 ابلاغ استانداردهای شیمی درمانی، بستری توانبخشی و..

ابلاغ بخشنامه اجراسازی و ابلاغ راهنمای استفاده از سامانه موضوع ماده 53و54 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 ابلاغ اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی (حذف کامل فلیم رادیولوژی و استفاده از سامانه الکترونیکی تصاویر)

 ابلاغ راهنمای کشوری تشخیص، مراقبت و درمان مسمومیت های حاد اورژانس

ابلاغ استاندارد رایحه درمانی

 ابلاغ استاندارد تشخیص زودهنگام سرطان پستان

/uploads/58/2023/Mar/09/ضمیمه سرطان پ.pdf

ابلاغ راهنمای تجویز دارو فولوسترانت

ابلاغ استاندارد اکوکاردیوگرافی در بیماریهای مادرزادی قلب (نسخه دوم)

 ابلاغ بسته استاندارد خدمات سلامت در منزل در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

ابلاغ راهنمای تجویز دارو IVIG نسخه چهارم

ابلاغ پروتکل مدیریت و توانبخشی وزوز گوش

ابلاغ استاندارد انجام حساسیت زدایی در بیماران حساس شده کاندید پیوند کلیه

ابلاغ ویرایش جدید راهنمای کشوری مراقبت و درمان عفونت های آمیزشی

ابلاغ استاندارد اکوکاردیوگرافی قلب جنین (نسخه سوم)

ابلاغ راهنمای تجویز داروی هورمون رشد (نسخه دوم)

ابلاغ استاندارد تشخیص سرطان روده بزرگ

 ابلاغ استاندارد تشخیص سرطان دهانه رحم

ابلاغ  استاندارد مطالعات الکترودیاگنوز

ابلاغ استاندارد درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک

ابلاغ دستورالعمل آشنایی با اثرات و تظاهرات بالینی ماده تو هم زایی مجیک ماشروم

ابلاغ راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک (نسخه سوم )

ابلاغ استانداردهای روان درمانی

ابلاغ نحوه پوشش داروی کالفاکتانت

ابلاغ دستورالعمل اجرائی ساماندهی و ارتقاء سفرهای ایمن نوروز 1401

ابلاغ مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورایعالی بیمه سلامت کشوردررابطه با سونوگرافی دوران بارداری توسط پریناتولوژیست ها

ابلاغ خدمات حوزه سلامت( آماده باش 1401 ویرایش اول)

ابلاغیه پوشش بیمه ای ویزیت و تجویز متخصصین طب سالمندی

ابلاغ اندیکاسیون های پوشش بیمه ای واکسن پنوموکوک

ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به اسناد خدمات دندانپزشکی بیمه های پایه

ابلاغ راهنمای تجویز داروی بوسنتان

ابلاغ استاندارد خدمت مشاوره ژنتیک

ابلاغ راهنمای تجویز داروی بوسنتان

ابلاغ یک تبصره به ماده 2 آیین نامه تاسیس و بهره برداری بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانی در بیمارستان های دولتی ، خصوصی و عمومی غیردولتی

ابلاغ چکیده آخرین ویرایش راهنمای مراقبت ودرمان کووید-19

ابلاغ  دو راهنمای بالینی پروفیلاکسی ترومبوآمبولی در بیماران ارتوپدی و آرتروپلاستی 

ابلاغ دستورالعمل فرایند  گزارش دهی عوارض ناخواسته دارویی

ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح درمان وابستگی به دخانیات در نظام درمانی کشور

ابلاغ دستورالعمل نحوه اخذ تعرفه خدمات دارویی در سال 1400

ابلاغ مبانی محاسبه هزینه های دارویی

ابلاغیه در خصوص بیماران تصادفی مبتلا به کووید19

ابلاغ پوشش بیمه ای خدمات و داروهای جدید

 ابلاغ اولین ویرایش لیست داروهای اساسی ایران

ابلاغ استاندارد خدمت  EEG روتین در حالت خواب یا هوشیاری یا کما

ابلاغ راهنمای بالینی احیای وریدی مصدومان بزرگسال ترومایی

ابلاغ نسخه هشتم فلو چارت تشخیص و درمان کووید-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

ابلاغ دستورالعمل ضوابط فعالیت آزمایشگاه های جنین شناسی در مراکز ناباروری در شرایط کووید 19

ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در خصوص متخصصین طب اورژانس

ابلاغ پوشش بیمه ای تغییرات قیمت ملزومات پزشکی خدمات همودیالیز از ابتدای سال 99

ابلاغ استاندارد خدمات در منزل

ابلاغ راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته

ابلاغ استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای سونوگرافی های حاملگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings