ارتباط با مدیریت

ابلاغیه های نظارت بر درمان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان 

====================================================================================

 ابلاغ راهنمای کشوری تشخیص، مراقبت و درمان مسمومیت های حاد اورژانس

ابلاغ استاندارد رایحه درمانی

 ابلاغ استاندارد تشخیص زودهنگام سرطان پستان

/uploads/58/2023/Mar/09/ضمیمه سرطان پ.pdf

ابلاغ راهنمای تجویز دارو فولوسترانت

ابلاغ استاندارد اکوکاردیوگرافی در بیماریهای مادرزادی قلب (نسخه دوم)

 ابلاغ بسته استاندارد خدمات سلامت در منزل در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

ابلاغ راهنمای تجویز دارو IVIG نسخه چهارم

ابلاغ پروتکل مدیریت و توانبخشی وزوز گوش

ابلاغ استاندارد انجام حساسیت زدایی در بیماران حساس شده کاندید پیوند کلیه

ابلاغ ویرایش جدید راهنمای کشوری مراقبت و درمان عفونت های آمیزشی

ابلاغ استاندارد اکوکاردیوگرافی قلب جنین (نسخه سوم)

ابلاغ راهنمای تجویز داروی هورمون رشد (نسخه دوم)

ابلاغ استاندارد تشخیص سرطان روده بزرگ

 ابلاغ استاندارد تشخیص سرطان دهانه رحم

ابلاغ  استاندارد مطالعات الکترودیاگنوز

ابلاغ استاندارد درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک

ابلاغ دستورالعمل آشنایی با اثرات و تظاهرات بالینی ماده تو هم زایی مجیک ماشروم

ابلاغ راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک (نسخه سوم )

ابلاغ استانداردهای روان درمانی

ابلاغ نحوه پوشش داروی کالفاکتانت

ابلاغ دستورالعمل اجرائی ساماندهی و ارتقاء سفرهای ایمن نوروز 1401

ابلاغ مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورایعالی بیمه سلامت کشوردررابطه با سونوگرافی دوران بارداری توسط پریناتولوژیست ها

ابلاغ خدمات حوزه سلامت( آماده باش 1401 ویرایش اول)

ابلاغیه پوشش بیمه ای ویزیت و تجویز متخصصین طب سالمندی

ابلاغ اندیکاسیون های پوشش بیمه ای واکسن پنوموکوک

ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به اسناد خدمات دندانپزشکی بیمه های پایه

ابلاغ راهنمای تجویز داروی بوسنتان

ابلاغ استاندارد خدمت مشاوره ژنتیک

ابلاغ راهنمای تجویز داروی بوسنتان

ابلاغ یک تبصره به ماده 2 آیین نامه تاسیس و بهره برداری بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانی در بیمارستان های دولتی ، خصوصی و عمومی غیردولتی

ابلاغ چکیده آخرین ویرایش راهنمای مراقبت ودرمان کووید-19

ابلاغ  دو راهنمای بالینی پروفیلاکسی ترومبوآمبولی در بیماران ارتوپدی و آرتروپلاستی 

ابلاغ دستورالعمل فرایند  گزارش دهی عوارض ناخواسته دارویی

ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح درمان وابستگی به دخانیات در نظام درمانی کشور

ابلاغ دستورالعمل نحوه اخذ تعرفه خدمات دارویی در سال 1400

ابلاغ مبانی محاسبه هزینه های دارویی

ابلاغیه در خصوص بیماران تصادفی مبتلا به کووید19

ابلاغ پوشش بیمه ای خدمات و داروهای جدید

 ابلاغ اولین ویرایش لیست داروهای اساسی ایران

ابلاغ استاندارد خدمت  EEG روتین در حالت خواب یا هوشیاری یا کما

ابلاغ راهنمای بالینی احیای وریدی مصدومان بزرگسال ترومایی

ابلاغ نسخه هشتم فلو چارت تشخیص و درمان کووید-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

ابلاغ دستورالعمل ضوابط فعالیت آزمایشگاه های جنین شناسی در مراکز ناباروری در شرایط کووید 19

ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در خصوص متخصصین طب اورژانس

ابلاغ پوشش بیمه ای تغییرات قیمت ملزومات پزشکی خدمات همودیالیز از ابتدای سال 99

ابلاغ استاندارد خدمات در منزل

ابلاغ راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته

ابلاغ استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای سونوگرافی های حاملگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings