ارتباط با مدیریت
اخبار و اطلاعیه ها
معدوم سازی مواد غذایی مانده و غیرقابل استفاده توسط متصدی در حضور کارشناس بهداشت محیط
1402/01/10
معدوم سازی مواد غذایی مانده و غیرقابل استفاده توسط متصدی در حضور کارشناس بهداشت محیط
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان
بازدید مدیر شبکه بهداشت و معاون بهداشتی شبکه از مراکز خدمات جامع سلامت در ایام نورروز
1402/01/09
بازدید مدیر شبکه بهداشت و معاون بهداشتی شبکه از مراکز خدمات جامع سلامت در ایام نورروز
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان
Template settings