ارتباط با مدیریت
اخبار و اطلاعیه ها
استعلام بهاء DIC
1402/03/06
استعلام بهاء DIC
شبکه بهداشت ودرمان بهارستان در نظر دارد انجام خدمات مرکز گذری کاهش آسیب سوء مصرف مواد خود را در منطقه سلطان آباد و نسیم شهر با شرایط ذیل از طریق استعلام بها به یکی از شرکتها یا افراد حقیقی ذیصلاح واگذارنماید.
هفته ملی دخانیات
1402/03/04
هفته ملی دخانیات
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان
Template settings