ارتباط با مدیریت
اخبار و اطلاعیه ها
برگزاری جلسه عملیات واکسیناسیون تکمیلی و بیماریابی سل در جمعیت پناهندگان و مهاجرین خارجی
1401/09/16
برگزاری جلسه عملیات واکسیناسیون تکمیلی و بیماریابی سل در جمعیت پناهندگان و مهاجرین خارجی
جلسه عملیات واکسیناسیون تکمیلی و بیماریابی سل در جمعیت پناهندگان و مهاجرین خارجی
پیام تبریک مدیر شبکه بهداشت شهرستان بهارستان به مناسبت روز حسابدار
1401/09/15
پیام تبریک مدیر شبکه بهداشت شهرستان بهارستان به مناسبت روز حسابدار
دکتر دانوش دمیریان از کارشناسان امور مالی شبکه بهداشت به مناسبت روز حسابدار تقدیر و تشکر نمود
Template settings