ارتباط با مدیریت
اخبار و اطلاعیه ها
جلسه هماهنگی برون بخش حوادث و بلایا تشکیل شد
1401/05/22
جلسه هماهنگی برون بخش حوادث و بلایا تشکیل شد
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهزستان بهارستان،جلسه هماهنگی برون بخش حوادث و بلایا شبکه تشکیل گردید
جلسه هماهنگی با موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،ازدواج سالم و آسان و افزایش فعالیت بدنی و بهبود تغذیه
1401/05/20
جلسه هماهنگی با موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،ازدواج سالم و آسان و افزایش فعالیت بدنی و بهبود تغذیه
جلسه هماهنگی با موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،ازدواج سالم و آسان و افزایش فعالیت بدنی و بهبود تغذیه در گروه سنی نوجوانان در محل دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید
تنظیمات قالب