ارتباط با مدیریت

بهداشت خانواده

------------------------------------------------------------------------------------

 
 
هفته سلامت مردان ایرانی :

فایل آموزشی هفته سلامت مردان
 

----------------------------------------------------------------------------------

برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان زیر پنج سال :

پارت اول : باید هاو نباید در علامت شناسی کودکان

پارت دوم : احیا اطفال

پارت سوم : تب در اطفال

پارت چهارم : اسهال و استفراغ

========================================
باروری سالم:

بحران جمعیت و سالمندی کشور

سلامت باروری و تحکیم روابط همسران

کتاب قانون جمعیت

تراکت های باروری سالم

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

زوج نابارور جدید

متن آموزشی پیشگیری از سقط القائی

ناباروری

============================================
بوکلت های کودکان :

بوکلت کودک سالم ویژه پزشک

بوکلت کودک سالم ویژه غیرپزشک

بوکلت کودک بیمار پزشک

بوکلت کودک بیمار غیرپزشک

======================================================
هفته سلامت بانوان : 

زنان ، مدیریت سلامت ، مهار کرونا (هفته سلامت بانوان سال ۱۴۰۰)

==========================================
دستورالعمل واکسیناسیون مادران باردار :

فرآیند ارجاع مادر باردارپرخطرجهت  واکسن کووید

فرم  معرفی نامه به مراکز منتخب واکسیناسیون

فرم های معرفی به کمیته واکسیناسیون کووید

واکسیناسیون مادران باردار ۱۶ مرداد ۱۴۰۰

واکسیناسیون مادران شیرده تا ۴۲ روز بعد زایمان (۲)

واکسیناسیون مادران شیرده تا ۴۲ روز بعد زایمان
========================================================
توصیه های نغذیه ای در واکسیناسیون علیه ویروس کرونا:

آدرس لینک دانلود دو فیلم آموزشی:

آدرس اول

آدرس دوم
......................................................................................................

توصیه های تغذیه ای برای مادر یا مراقب کودک  زیر ۵ سال

توصیه های تغذیه ای

توصیه های تغذیه ای

توصیه های تغذیه ای

توصیه های فعالیت بدنی

------------------------------------------------------------------------------------------------------
مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال "مانا" 


========================================================
توصیه های تغذیه ای :

نگهداری صحیح نمک یددار

اهمیت عنصر ید

تغذیه در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۰ و پیشگری از بیماری کووید ۱۹

بیماری های غیرواگیر شایع

پمفلت کرونا

اصول کلی تغذیه در پیشگری از کووید ۱۹

تغذیه در دوران ابتلا به کووید ۱۹

نکات مهم در تغذیه دوران نقاهت کووید ۱۹

============================================
سلامت زنان :

سلامت زنان دردوره کرونا

راهنمای انجام فعالیت بدنی در دوره همه گبری کرونا
=============================================

تغذیه:

برنامه جامع پیشگیری و کنترل اضافه وزن کودکان و نوجوانان

WHO-ECHO-Farsi translation

توصیه های غذایی و چاقی

عوارض مصرف بالای نمک و کمبود ید

کاهش نمک و چربی

مطلب آموزشی در خصوص ید

نقش ید در بدن و پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود آن

===========================================

بسته خدمتی جهت کودک سالم:

بوکلت جدید کودک سالم ویژه پزشک

بوکلت جدید کودک سالم ویژه غیر پزشک

مراقبت های دوره ای کودک سالم

===========================================

نسخه پنجم فلوچارت تشخیص ودرمان کووید۱۹در کودکان

دستورالعمل پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به وبا

هفته سلامت مردان
Template settings