ارتباط با مدیریت

آیین نامه ها و دستورالعمل های بهداشت محیط

 
 
مطلب آموزشی دخانیات

=============================================================
اطلاعیه ها :


۱- لیست آموزشگاه های اصناف شهرستان بهارستان

=============================================================
دستورالعمل های بهداشت محیط:

۱- بسیج سلامت نوروزی
 
 
 
 

==============================================================================
آیین نامه های بهداشت محیط :

۱- آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۳
 
 
 
 
 
 
 

 
۴- قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

===============================================================================
استاندارد های بهداشت محیط :

۱- استاندارهای خروجی فاضلاب

۳- ویژگی های میکروبیولوژی آب

================================================================
چک لیست ها :

۱- چک لیست بازرسی از شیرینی فروشی
 

 
 
 

 

Template settings