ارتباط با مدیریت

راهنماهای نظارت بر درمان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان

 ==========================================================================

راهنمای تجویز دارو ها

/uploads/58/2024/Apr/16/OFF LABALE.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/متفورمین- 25 بهمن.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/پانکراتین (کرئون) 30 بهمن.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/12.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/OFF LABALE_1.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/Off-Label use.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/ابلاغ دستورالعمل اجرایی.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/ابلاغ راهنمای تجویز داروی پانکراتین.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/ابلاغ راهنمای تجویز داروی پرتوزوماب.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/ابلاغ راهنمای تجویز داروی سفیکسیم.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/ابلاغ راهنمای تجویز متفورمین.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/1.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/راهنمای تجویز پانکراتین_1.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/راهنمای تجویز داروی پرتوزوماب.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/ویزیت مامایی.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/25 بهمن.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/29 بهمن.pdf

راهنمای تجویز داروی  ریتوکسی مب در حوزه سرطان

/uploads/58/2024/Apr/16/bobjxdpgamvabiwm.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/ckwdbwwlmbkeqquo.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/ریتوکسی مب.pdf

راهنمای تجویز داروی ارلوتینیب

/uploads/58/2024/Feb/15/1.pdf

/uploads/58/2024/Feb/15/pyeshxxcrergtrbj.pdf

/uploads/58/2024/Feb/15/ارلوتینیب-23 دی.pdf

راهنمای تجویز واکسن پنوموکک، آزمایش خدمت تغذیه سرپایی،آزمایش غربالگری ناهنجاری های کروموزومی جنین ،تجویز اسپری بینی بودزونای

/uploads/58/2024/Feb/06/edgotjvudvefkhya.pdf

/uploads/58/2024/Feb/06/elvxvkmdlbhvtkny.pdf

/uploads/58/2024/Feb/06/hpwmyxilmafwvgaw.pdf

/uploads/58/2024/Feb/06/iiaohkovbospwhyi.pdf

/uploads/58/2024/Feb/06/rcjehbynorifvjjq.pdf

/uploads/58/2024/Feb/06/kxsghmymxraqaajy.pdf

/uploads/58/2024/Feb/06/uccgfswhnaendkam.pdf

/uploads/58/2024/Feb/06/uojojcsjrmcrifyf.pdf

/uploads/58/2024/Feb/06/اسپری بودزون.pdf

/uploads/58/2024/Feb/06/استاندارد پیگیری وضعیت تغذیه و مشاوره تغذیه مجدد در بیماران سرپایی.pdf

/uploads/58/2024/Feb/06/استاندارد مشاوره تغذیه در بیماران سرپایی کودک و بزرگسال در جلسه اول.pdf

/uploads/58/2024/Feb/06/ناهنجاری ازم.pdf

/uploads/58/2024/Feb/06/واکسن پنوموک.pdf

راهنمای تجویز داروی  پوساکونازول،بخشنامه کشوری داروی ریواروکسابان  ،فرم تجویزمنطقی آنتی بیوتیک وسیع الطیف، ،ارسال مستندات عدم اثربخشی درمانی فراورده های دارویی

/uploads/58/2024/Jan/27/1.pdf

/uploads/58/2024/Jan/27/2.pdf

/uploads/58/2024/Jan/27/4 آذر.pdf

/uploads/58/2024/Jan/27/83278.pdf

/uploads/58/2024/Jan/27/ekjrkhtvqvrkdnnt.pdf

/uploads/58/2024/Jan/27/hpghhkatluedugif_1.pdf

/uploads/58/2024/Jan/27/nsertckynorjwywx.pdf

/uploads/58/2024/Jan/27/oequrnhfixbrkwsh.pdf

/uploads/58/2024/Jan/27/roubvlvkyrrpfxqa.pdf

/uploads/58/2024/Jan/27/rrncrmnvkcyourrr.pdf

/uploads/58/2024/Jan/27/whietpkbosmolmox.pdf

/uploads/58/2024/Jan/27/استوارد شیپ.pdf

/uploads/58/2024/Jan/27/پوساکونازول.pdf

به روز رسانی راهنمای مصرف داروی اندانسترون در سه ماهه اول بارداری و داروهای موجد سقط جنین و ابلاغ شناسنامه خدمت کراس لینکUVXچشم

/uploads/58/2024/Jan/06/1آذر.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/ifxilgqjowqalmkt.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/msrdpgatsoixyrsx.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/73656.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/drug-equipment_1402.06.29_revised.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/mrkqnldtjuqormeb.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/xbuaslpnabwdrebe.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/نسخه چاپی قانون حمایت از خان.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/12.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/77965.pdf

/uploads/58/2024/Jan/06/mxqrrnudqghpemvv.pdf

راهنمای تجویز داروی ریسپریدون

راهنمای تجویز داروی لوتیراستام

راهنمای تجویز داروی بواسیزومب در ویتره  Off Label

ابلاغ راهنمای تجویز داروی CARBETOCIN

/uploads/58/2023/Oct/19/DownloadHandler8.ashx

ابلاغ راهنمای تجویز داروی توبرامایسین / دگزامتازون

/uploads/58/2023/Oct/19/DownloadHandler7_1.ashx

ابلاغ راهنمای بالینی درمان مسمومیت متانول درچشم 

/uploads/58/2023/Oct/19/DownloadHandler5.ashx/uploads/58/2023/Oct/19/78.pdf

ابلاغ راهنمای تجویز داروی بواسیزومب (نسخه دوم )

راهنمای تجویز داروی دگلودک/آسپارت

راهنمای تجویز داروی اتو سوکسیماید

راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده

راهنمای تجویز داروی تراستوزوماب و کلسیپوتریول بتامتازون

راهنمای تجویز داروی تراستوزوماب و کلسیپوتریول بتامتازون

راهنمای تجویز داروی تری پاراتاید نسخه دوم

راهنمای کشوری مبارزه با بیماری آنتراکس

راهنمای بالینی درمان هپاتیت cمزمن

راهنمای بالینی بومی سرطان میلوییدی حاد

راهنمای مدیریت بیماری طولانی کووید

راهنمای تجویز داروی آبیراترون

راهنمای بالینی ارزیابی و توانبخشی شناختی بیماران آسیب مغزی تروماتیک

راهنمای تجویز EDARAVON

راهنمای استاندارد IMRT (نسخه دوم)

/uploads/58/2023/May/27/فرمت استاندا.pdf

راهنمای استاندارد خدمت SMBG ( خود پایش قند خون )

راهنمای تجویز داروی آلتپلاز

 راهنمای تجویز بوسنتان

بارگذاری راهنمای کشوری تشخیص، مراقبت و درمان مسمومیت های حاد- نسخه سوم

راهنمای ابلاغ استاندارد طرح درمان جامع دندان های دائمی بیرون افتاده بر اثر ضربه

راهنمای بالینی بومی شده خارج نمودن دندان عقل

"ابلاغ راهنما تجویز دارو اورلیموس

ابلاغ راهنما تجویز دارو پمبرلیزوماب

پوستر بسیج تغذیه ملی

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

راهنمایی طبابت بالینی مبتنی بر شواهد (درمان موضعی با فلوراید)

کلیه اطلاعیه های های راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی

راهنمای مدیریت، برنامه ریزی و آمادگی مقابله با پاندمی و اپیدمی های گسترده ناشی از آنفولانزا و بیماریهای تنفسی حاد واگیر دار

راهنمای تغذیه با شیر مادر برای پزشکان

راهنمای کشوری مراقبت و درمان بیماران مشکوک /مبتلا به وبا تیر 1401

شیوه نامه شناسایی و درمان آبله میمونی

راهنمای کشوری سلامت محیط کار در مقابله با بیماری آبله میمونی

راهنمای استاندارد داروی پالبوسیکیب

راهنمای کشوری مراقبت و درمان وبا

راهنمای کشوری مراقبت و درمان بیماران مشکوک /مبتلا به وبا

راهنمای تشخیص و درمان کووید 19 در بارداری

راهنمای بالینی تشخیص و درمان بیماری های آربوویروسی منتقله از آئدس (دانگ، چیکونگونیا و زیکا)

راهنمای تجویز داروی بواسیزوماب در بالغین

راهنمای تجویز لیراگلوتاید

راهنمای تجویز هورمون رشد

راهنمای تجویزال کارنیتین

راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید 19 در بارداری

راهنمای تجویز پانیتومومب

راهنمای مدیریت توانبخشی بیماران مبتلا به کووید -19 در بخش های سرپایی و بستری

راهنمای تجویز  اسپری های  تنفسی

راهنمای تجویز IVIG

راهنمای تجویز داروی پانیتو مومب

راهنمای تجویز رمدسیویر (نسخه)

راهنمای تجویز واکسن پنوموکوک

راهنمای تجویز داروی تموسیلین

راهنمای تجویزداروی توسیلیزوماب در کووید

راهنمای بالینی سرطان پروستات

راهنمای بالینی سرطان لنفوم

راهنمای تجویز داروی r‏ATG نسخه سوم

راهنمای تجویز داروی ستوکسیماب در بالغین

راهنمای مدیریت درمان بیماران کووید19

راهنمای اخلاق در همه گیری بیماری های عفونی

راهنمای راهکارهایی برقراری تهویه در ساختمان در همه گیری کووید 19

راهنمای تجویز داروی پیرفنیدون

راهنمای کشوری بیمارستانی ملاحظات بالینی هنگام زایمان در درمان وابسته به مواد مخدر

راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک

راهنمای بالینی مدیریت اختلال دوقطبی بزرگسالان ایران

راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید19 در بارداری

راهنمای تجویز داروی انسولین

راهنمای تجویز داروی تری پاراتاید

راهنمای صدور گواهی فوت برای پزشکان

 راهنمای احیا در بیماران مبتلا یا مشکوک به کووید 19

راهنمای بالینی تغذیه نوزاد و شیر خوار با شیر مادر در مادران شیرده مورد قطعی و مشکوک به ویروس کووید 19

راهنمای بروز شده تریاژ مادر باردار و بیماری کووید 19 نسخه7 تیر ماه

راهنمای تجویز داروی انوکساپارین

راهنمای تجویز داروی پاکلی تاکسل آلبومین باند

راهنمای اجرایی ارایه خدمت بستن لوله های رحمی در زنان واجد شرایط پزشکی

 

 

 

 

 

 

Template settings