ارتباط با مدیریت

تمدید بیمه پایه اتباع خارجی1401

جمع آوری کپسول ذیابیطس

اعلام وصول safety notification” شرکت AMGENدرباره فرآورده prolia

بیماری آبله میمونی(MONKEYPOX)

شیوع بیماری مسری تب خون ریزی دهنده  کریمه کنگو در عراق  اردیبهشت ماه 1401/uploads/58/2022/Jul/25/aragh.pdf

شیوه نامه شناسایی و درمان آبله میمونی

تغییر در نحوه صدور فاکتور سمعک

آبله میمونی

شیوع بیماری مسری تب خون ریزی دهنده  کریمه کنگو در عراق  اردیبهشت ماه 1401

مکاتبه  با مراکز تابعه در خصوص ارسال صورتجلسه هم اندیشی صاحب نظران و خبرگان نظام سلامت  در مورد آبله میمونی

انعقاد قرارداد با سازمان های بیمه گر پایه

راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری و کنترل خطا های داروپزشکی

کدینگ جامع خدمات سلامت 1401

ثبت آنلاین گزارش وقایع ناخواسته فرآورده های سلامت محور و اشتباهات و خطاهای دارویی به وقوع پیوسته

جمع آوری داروی وارداتی فلبوگاما از بازار مصرف به سری ساخت شماره M30998

محاسبه و پرداخت نسخ کاغذی

اعلام زمانبندی توسعه داروهای مشمول استعلام شناسایی رهگیری و ردیابی ( از اردیبهشت تا تیرماه ) در داروخانه ها

جمع آوری ژل تزریقی زیر پوستی غیر مجاز  Revitrane

جمع آوری ژل تزریقی مفصلی غیرمجاز Havisc

راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارو پزشکی ناشی از تحویل داروی اشتباه ، به علت ناخوانا بودن نسخ پزشکان

لیست نهایی ملزومات مصرفی پزشکی مشمول برنامه اصالت سنجی

پروتکل تشخیص، درمان بیماری موکورمایکوزیس

 

Template settings