ارتباط با مدیریت

معرفی کارمند و شرح وظایف

 
 
کارشناس مسئول واحد نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی : مهندس شکوفه کریمی
کارشناس واحد نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی : سعید سلطانی
 


جهت برقراری ارتباط با واحد نظارت بر غذا  با شماره تلفن ۵۶۷۴۰۲۹۵-۰۲۱  داخلی ۱۳۱ تماس حاصل نمایید.


پست الکترونیک : ghaza.bhniums.ac.ir


شرح وظایف واحد نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی :

 

۱-کنترل ونظارت بر امر تولید و بسته بندی کارخانجات مواد غذایی ،آرایشی وبهداشتی
۲- کنترل بر سردخانه ها وانبارهای مواد غذایی فرآیند شده،محصولات آرایشی وبهداشتی
۳- نظارت بر شرایط فنی وبهداشتی کارخانجات وانبارها وسردخانه های مذکور
۴- نمونه برداری ازسطح تولید کارخانجات ،انبارها،سردخانه هادرراستای کنترل کیفیت محصولات تولیدی ویا انبارشده
۵- پاسخ به استعلام اداره صنایع وجهاد کشاورزی استان جهت صدور پروانه بهره برداری صنایع ویا جهاد کشاورزی
۶- بازرسی وبازدید ودر نهایت تایید کارخانه ویا سرد خانه در راستای صدور- اصلاح وتمدید پروانه های بهداشتی لازم
۷- معرفی مسئولین فنی واجد شرایط به دانشگاه جهت صدور پروانه مسئول فنی
۸- توقیف و معدوم سازی محصولات نامنطبق با استانداردوموارد مشکوک مواد غذایی، آرایشی وبهداشتی
۹- آموزش ومشاوره رایگان به مدیران عامل ومسئولین فنی کارخانجات حین بازدید درجهت رعایت بهتر GMP (شرایط خوب تولید)
۱۰- معرفی واحد های تولیدی ویا انبارها وسردخانه های متخلف به مراجع قضایی
۱۱- رسیدگی به شکایات واصله وپیگیری آنها
۱۲- اجرای طرح prps ( گرید بندی کارخانجات مواد غذایی) ۲بار در سال
۱۳- انجام مانورهای نظارتی مشترک با اداره تعزیرات و بازرگانی شهرستان
۱۴- کمک و مشاوره کارخانجات مواد غذایی درجهت استقرارسیستم مدیریت ایمنی غذا(ایزو ۲۲۰۰۰و HACCP )
۱۵- جلوگیری از تولید وپلمپ خط تولید ویا پلمپ انباروسردخانه متخلف درصورت لزوم
۱۶- صدور مجوز لازم جهت استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات برای تولید محصولات با علامت تجاری دیگر

Template settings