ارتباط با مدیریت
لیست اخبار صفحه :1
شبکه بهداشت و درمان بهارستان : به مناسبت هفته ی دولت آیین غبار روبی مزار شهداء در شهرستان بهارستان برگزار شد .

شبکه بهداشت و درمان بهارستان : به مناسبت هفته ی دولت آیین غبار روبی مزار شهداء در شهرستان بهارستان برگزار شد .

در گرامیداشت هفته دولت ، آیین غبار روبی مزار شهیدان شهرستان بهارستان با حضور فرماندار و دیگر مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان و مدیر شبکه بهداشت در گلزار شهداء نسم شهر برگزار شد.

تنظیمات قالب