ارتباط با مدیریت
  • 1401/08/28 - 13:43
  • - number of visits: 15
  • - Number of visitors: 13
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

برنامه ارائه خدمات سلامت، ترویج فعالیت بدنی و خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی و دیابت به کارکنان فرمانداری

به منظور ارائه خدمات سلامت، ترویج فعالیت بدنی و خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی و دیابت به کارکنان فرمانداری شهرستان در راستای اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری غیر واگیر در تاریخ 26 آبان ماه 1401 طی هماهنگی بافرمانداری شهرستان بهارستان ، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان با حضور در فرمانداری این خدمات را به کارکنان فرمانداری ارائه دادند.

7643.mp3 برنامه ارائه خدمات سلامت، ترویج فعالیت بدنی و خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی و دیابت به کارکنان فرمانداری

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان ، به منظور ارائه خدمات سلامت، ترویج فعالیت بدنی و خطر سنجی بیماری های  قلبی عروقی و دیابت به کارکنان فرمانداری شهرستان در راستای  اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری غیر واگیر در تاریخ 26 آبان ماه 1401 طی هماهنگی بافرمانداری شهرستان بهارستان ، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان با حضور در فرمانداری این خدمات را به کارکنان فرمانداری ارائه دادند. در این برنامه که به همت واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و طی هماهنگی معاون بهداشتی شبکه با نماینده فرمانداری برگزار شد بررسی وضعیت سلامتی کارکنان از نظر تن سنجی (اندازه گیری دور کمر.تعیین وزن.تعیین قد ) ، فشار خون / تعیین نمایه توده بدنی، تغذیه مناسب و کاهش عوامل خطر بیماری غیر واگیر مشاوره شده اند ، انجام شد. همچنین مشاوره کارکنان در خصوص فعالیت بدنی مناسب نیز صورت پذیرفت . لازم به ذکر است فرماندار شهرستان ضمن حضور در این برنامه از زحمات همکاران شبکه بهداشت و درمان تشکر کردند و خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی و سایر خدمات برای ایشان نیز انجام شد .

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی شبکه
  • News code : 7643
کپی لینک کوتاه:
key words
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان
خبرنگار

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings