ارتباط با مدیریت
  • 1401/07/25 - 23:31
  • - number of visits: 57
  • - Number of visitors: 51
  • Study time: 1 دقیقه

دکتر دانوش دمیریان مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان به مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلایا پیامی را صادر کرد. متن پیام بدین شرح است:

پیام دکتر دانوش دمیریان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان به مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلایا

6544.mp3 دکتر دانوش دمیریان مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان به مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلایا پیامی را صادر کرد. متن پیام بدین شرح است:


پیام دکتر دانوش دمیریان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان به مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلایا
دکتر دانوش دمیریان مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان به مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلایا پیامی را صادر کرد. متن پیام بدین شرح است:
21مهرماه(۱۳اکتبر) هرسال به نام روزجهانی بلایانام گذاری شده. باتوجه به اینکه اخیرا بلایای طبیعی وغیرطبیعی در اکثرکشورهاروبه افزایش است وبسیاری ازمردم را تحت تاثیرقرارمیدهد،آمادگی همه کشورهادربرابرخطرات ناشی انواع بلایای طبیعی وغیرطبیعی وتلاش مناسب برای کاهش این خطرات ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.وقوع بلایا اجتناب ناپذیراست بنابراین ضروریست بابالابردن آمادگی برای مقابله بابلایا،هم چنین کاهش آسیب پذیری جامعه همگام با افزایش ظرفیت وتاب آوری سعی گردد درصورت وقوع بلایاکمترین آسیب به جامعه وارد شود. در راستای نیل به هدف افزایش آمادگی هرچه بیشتر مردم شریف شهرستان بهارستان خدمات آموزش مقابله با بلایا و کاهش آسیب پذیری در سطح مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت به صورت رایگان برای کلیه خانوارهای تحت پوشش بصورت مستمر ارائه می گردد.امید است با تکیه بر این خدمات شاهد افزایش هرچه بیشتر آگاهی مردم و کاهش خسارات ناشی از بلایا در این شهرستان باشیم. اینجانب روز جهانی کاهش خطر بلایا را به کلیه دست اندرکاران این حوزه تبریک عرض می نمایم.
دکتر دانوش دمیریان مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی شبکه
  • News code : 6544
کپی لینک کوتاه:
key words
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان
خبرنگار

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings