ارتباط با مدیریت
  • 1401/12/06 - 14:28
  • - تعداد بازدید: 40
  • - تعداد بازدید کنندگان: 35
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

روز ملی جوان 13 اسفند و هفته ملی جوان 7 اسفند لغایت 13 اسفندماه 1401 است. این هفته با عنوان ازدواج بهنگام، آسان، موفق و پایدار برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان

12007.mp3 روز ملی جوان 13 اسفند و هفته ملی جوان 7 اسفند لغایت 13 اسفندماه 1401 است. این هفته با عنوان ازدواج بهنگام، آسان، موفق و پایدار برگزار خواهد شد.
  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی شبکه
  • News code : 12007
کپی لینک کوتاه:
key words
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان
خبرنگار

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings