ارتباط با مدیریت
  • 1401/11/03 - 16:12
  • - number of visits: 7
  • - Number of visitors: 7
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

لایروبی رودخانه شادچای در منطقه بهارستان

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بهارستان

10633.mp3 لایروبی رودخانه شادچای در منطقه بهارستان


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بهارستان در راستای انجام عملیات ساماندهی رودخانه ها و با توجه به پیگیری ها و مکاتبات متعدد توسط شبکه بهداشت و درمان با شهرداری ها لایروبی رودخانه شادچای در منطقه بهارستان مورخ 3 بمهن 1401در حضور معاون شهردار گلستان و کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بهارستان صورت پذیرفت. این لایروبی به منظور جلوگیری از سیلابی شدن رودخانه در اثر بارندگی های احتمالی و رعایت بهداشت عمومی انجام گردید.
این عملیات از سه راه آدران ریل آهن شروع شده است و حدود یک هفته در حال انجام میباشد.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی شبکه
  • News code : 10633
کپی لینک کوتاه:
key words
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان
خبرنگار

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings