ارتباط با مدیریت
  • 1401/08/05 - 11:20
  • - number of visits: 24
  • - Number of visitors: 23
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

هفته پدافند غیر عامل 4 آبان تا 11 آبان

هر اقدام غیر مسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غیرعامل (Passive Defense)خوانده می شود

6712.mp3 هفته پدافند غیر عامل 4 آبان تا 11 آبان 

 

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی شبکه
  • News code : 6712
کپی لینک کوتاه:
key words
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان
خبرنگار

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings