ارتباط با مدیریت
  • 1401/07/22 - 09:51
  • - number of visits: 31
  • - Number of visitors: 28
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

ولادت حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) بر شما مبارک

میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع) بر مسلمانان جهان مبارک

6252.mp3 ولادت حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) بر شما مبارک

ز یمن مقدم رسول خاتم

معطر آمده محیط عالم

مولد صادق آل محمد

مقارن گشت با میلاد احمد

میلاد نبی اعظم (ص) و امام صادق (ع) مبارک باد

 

 

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی شبکه
  • News code : 6252
کپی لینک کوتاه:
key words
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان
خبرنگار

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings