ارتباط با مدیریت
  • 1401/12/24 - 14:26
  • - تعداد بازدید: 12
  • - تعداد بازدید کنندگان: 11
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کلاس آموزش مکاتبات اداری شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان

12687.mp3 کلاس آموزش مکاتبات اداری شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان ، در تاریخ 24 اسفند ماه 1401 کلاس آموزش مکاتبات اداری با آموزش  دکتر مشتاقی معاون بهداشتی شبکه انجام گردید.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی شبکه
  • News code : 12687
کپی لینک کوتاه:
key words
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان
خبرنگار

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings