ارتباط با مدیریت
  • 1401/07/30 - 10:45
  • - number of visits: 37
  • - Number of visitors: 32
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

گشت مشترک سرپرست واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بهارستان با اعضاء تنظیم بازار از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

در گشت مشترک حدود ۸۰۰ کیلو مواد غذایی فاسد معدوم گردید.

6546.mp3 گشت مشترک سرپرست واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بهارستان با اعضاء تنظیم بازار از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

      گشت مشترک سرپرست واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بهارستان با اعضاء تنظیم بازار از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در تاریخ 30 مهر ماه 1401
✅به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بهارستان با هدف تشدید نظارت بر  اماکن غذایی حساس (نانوایی و مرغ فروشی )  توسط سرپرست واحد بهداشت محیط در معیت معاون محترم فرمانداری، رئیس دامپزشکی ،نمایندگان صنعت و معدن ،تعزیرات ،اتاق اصناف ، اتحادیه این بازرسی ها انجام و طی این گشت مشترک حدود ۸۰۰ کیلو مواد غذایی فاسد معدوم  گردید.        
    ♦️لازم به ذکر است پرونده واحدهای متخلف جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی شبکه
  • News code : 6546
کپی لینک کوتاه:
key words
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان
خبرنگار

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings