ارتباط با مدیریت
  • 1401/11/03 - 16:15
  • - number of visits: 15
  • - Number of visitors: 15
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

قابل توجه اهالی محترم شهرک قلعه میر،روستای ریه،روستای امام زاده باقر (ع)

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان

10634.mp3 قابل توجه اهالی محترم شهرک قلعه میر،روستای ریه،روستای امام زاده باقر (ع)


قابل توجه اهالی محترم شهرک قلعه میر،روستای ریه،روستای امام زاده باقر (ع)
جهت استفاده از خدمات دندانپزشکی
عصب کشی دندان شیری ، ترمیم دندان، کشیدن دندان،جرمگیری از تاریخ 1401/11/3 الی 1401/12/1 از ساعت 8 الی 14/30 به این مرکز مراجعه فرمائید
خدمات دندانپزشکی برای کودکان ۶ تا ۱۴ سال و مادر باردار رایگان و سایرین با تعرفه دولتی انجام می گیرد


  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی شبکه
  • News code : 10634
کپی لینک کوتاه:
key words
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان
خبرنگار

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings