ارتباط با مدیریت

معرفی پرسنل اداری

 

رئیس امور اداری شبکه بهداشت و درمان بهارستان

                                                                  خانم مهندس سیما ساجدی

جهت برقراری ارتباط با رئیس اموراداری با شماره تلفن : 56744924-021 داخلی 114 تماس حاصل نمایید.


شرح وظایف مسئول امور اداری:

مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به کارشناسان کارگزینی شامل : مکاتبات اداری ، صدور احکام ، امور مربوط به ارتقاء طبقه و رتبه پرسنل ،گواهی کارکلیه پرسنل و ....
مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به تایمکس ، حضور و غیاب ، مرخصی ، ماموریت پرسنل ستادی و محیطی
مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به ارزشیابی سالیانه تمامی پرسنل شبکه بهداشت و درمان
مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به امور رفاهی پرسنل
مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به امور قراردادهای شبکه
مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور خدمات و سرویس ها و آژانس شبکه بهداشت و درمان

 

معرفی پرسنل:

کارشناس کارگزینی و مسئول امور رفاهی: آسیه جلالی

کارشناس کارگزینی :  مریم دشتبانی

کارشناس کارگزینی  : صغری فرجی

کارشناس امور اداری و آموزش : مرضیه رحمانی

مسئول تایمکس : مهری خسروی

 مسئول امور قراردادها : طاهره نراقی رضوی

 

جهت برقراری ارتباط با واحد اداری با شماره تلفن : 56743453- 021 داخلی  115 و 116 و خط مستقیم56321018-021  تماس حاصل نمایید.


شرح وظایف کارگزین :

انجام کلیه مکاتبات اداری
صدور احکام حقوقی به صورت سالیانه
انجام امور مربوط به ارتقاء طبقه و رتبه پرسنل و صدور احکام مربوطه
انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت پرسنل از پیمانی به رسمی آزمایشی و آزمایشی به رسمی قطعی
تهیه و تنظیم گواهی کارکلیه پرسنل به صورت ماهیانه جهت تحویل به امور مالی
تشکیل پرونده های پرسنلی و انجام کلیه امور مربوط به پرسنل رسمی ، پیمانی، مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قراداد حرفه ای و غیر حرفه ای و قرارداد پزشک خانواده
تشکیل پرونده‌های پرسنلی در بدو ورود و آموزشهای لازم به پرسنل جدیدالورود
بایگانی کلیه مکاتبات مربوط به پرسنل در پرونده های پرسنلی

 

مسئول دبیر خانه شبکه بهداشت و درمان بهارستان :
                                                                              
     
سیده مینا میربابائی


شماره تماس با واحد دبیر خانه : 021-56741785 داخلی 140


پست الکترونیک : dabirkhaneh.bhniums.ac.ir

 
شرح وظایف واحد دبیر خانه :

۱- پرینت کلیه نامه ها و ارجاع به واحد مقصد

۲- پاسخگویی به ارباب رجوع کلیه واحدها و علی الخصوص واحد های صنفی و کلیه اصناف تحت پوشش بهداشت محیط و کارخانجات تحت پوشش بهداشت حرفه ای

۳- ارسال نامه های پستی ادارات خارجی و داخلی شهرستان بهارستان

۴- دریافت کلیه نامه های دادگاهی و ثبت به موقع آنها در اتوماسیون اداری

۵- راهنمایی ارباب رجوع واحد بهداشت محیط جهت واریز وجوه به خزانه داری کل و واریز وجه جهت ثبت نام در آموزشگاه اصناف

۶- جوابگویی به همکاران و ارباب رجوع جهت پیگیری نامه ها و درمواقع ضروری تماس با نامبردگان جهت دریافت نامه های اصناف و اتحادیه ها

 

 :مسئول خدمات و امور ایاب و ذهاب آقای یوسف رحمانی

مسئول تدارکات : جعفر زرین

کارپرداز : غلامرضا علی موجود

میز خدمت : طاهره مجرد

 

شرح وظایف :

تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور خدماتی ستاد معاونت
برآورد، پیگیری و تامین لوازم و اقلام مصرفی مورد نیاز امور خدمــاتی ستاد معاونت
تقسیم وظایف و تعیین برنامه کاری پرسنل خدماتی
نظارت بر حسن انجام امور خدماتی و سنجش عملکرد پرسنل مربوطه
تلاش در جهت برقراری امنیت و ایمنی محیط کار

 

 مسئول انبار ملزمات شبکه بهداشت و درمان بهارستان :

 
ربابه زیوری


 
شرح وظایف:

کسب دستور و برنامه کار از مدیر مربوطه
گردآوری منظم اطلاعات مربوط به موجودی کالاهای انبار و تنظیم درخواست خرید به منظور تکمیل موجودی با نظارت مسئول مربوطه
حفظ و نگهداری از موجودی انبار و مراقبت در نقل و انتقال آنها
دقت در مرغوبیت کالا و انطباق کمی و کیفی کالاهای تحویلی به انبار با نمونه ها و مشخصات مندرج در حواله، فاکتور، اسناد درخواست خریدها
تنظیم اسناد تحویل کالا و ارائه رسید به تحویل دهندگان

 

 

 

Template settings