ارتباط با مدیریت

مسئول رسیدگی به شکایات :

               
            

ارباب رجوع گرامی

با سلام و احترام

در صورت داشتن شکایت،خواهشمند است به دفتر بازرسی و پاسخ گویی به شکایات ستاد شبکه بهداشت و درمان بهارستان واقع در  شهر گلستان- فلکه دوم گلستان ( سعدی ) ،شبکه بهداشت و درمان بهارستان ،  طبقه اول – واحد بازرسی و پاسخ گویی به شکایات مراجعه نموده و یا با شماره تلفن : 56740796-021 داخلی 101تماس حاصل بفرمایید

 

با سپاس-کمیته تکریم ارباب رجوع شبکه بهداشت و درمان بهارستان

 

فلوچارت فرآیند رسیدگی به شکایات

Template settings