ارتباط با مدیریت

کارشناس مسئول بهبود تغذیه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان

 

کارشناس مسئول برنامه تغذیهلیلا بخشی

جهت برقراری ارتباط با واحد تغذیه با شماره تلفن 56741769-021 داخلی 120 تماس حاصل نمایید.

واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت ودرمان بهارستان در قالب برنامه های زیر ارائه خدمات می نماید :

  1. برنامه مکمل یاری و پایگاه تغذیه سالم  مدارس
  2. برنامه سلامت کارکنان
  3. برنامه ایرن اکو
  4. برنامه حمایتی مشارکتی کودکان و مادران واجد شرایط
  5. برنامه IDD(پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید)
  6. پیشگیری و مراقبت تغذیه ای بیماران در پایگاه ها و مراکز جامع سلامت
  7. توانمند سازی ارائه دهندگان خدمت در پایگاه ها و مراکز جامع سلامت
  8. بهبود تغذیه در جامعه طلاب                                                        
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings