ارتباط با مدیریت

 بهداشت و دهان و دندان شبکه بهداشت و درمان بهارستان :                                                                                                          
خانم مریم اکبرزاده
پست الکترونیک : dentis.bhniums@iums.ac.ir

جهت برقرای ارتباط با واحد بهداشت دهان و دندان با شماره تلفن ۵۶۷۴۰۲۹۵-۰۲۱ داخلی 124 تماس حاصل نمایید.

شرح وظایف واحدبهداشت دهان و دندان :

۱.      تامین مواد و تجهیزات و وسایل مورد نیاز هر واحدهای دندانپزشکی تابع
۲.      پیگیری تامین نیروی انسانی در آغاز هر فصل و با ترخیص هر دندانپزشک وآموزش دندانپزشکان جدیدالورود
۳.      آموزش بهداشت دهان و دندان به گروههای مختلف:رابطین بهداشت،بهورزان و ...
۴.      اجرای طرح­های مختلف بهداشت دهان ودندان(طرح وارنیش تراپی، توزیع مسواک انگشتی، کلینیک سیار دندانپزشکی(
۵.      تهیه گزارش در پایان اجرای طرح
۶.      پایش از مراکز بهداشتی درمانی،خانه­ها و پایگاه­های بهداشت و نظارت بر عملکرد واحدها و تهیه گزارش و پسخوراند
۷برگزاری جلسات دوره­ای با دندانپزشکان
۸جمع بندی و ارسال آمار بهداشت دهان و دندان مراکز بهداشتی درمانی تابع وارسال پسخوراند آمار به مناطق بهداشتی
۹.    جمع بندی ارزشیابی ۳ ماهه دندانپزشکان و ارسال آن به معاونت بهداشتی
 
 
شرح وظایف واحدبهداشت دهان و دندان در مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری:
 
۱.      شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ( خانه­های بهداشت و مدارس (
۲.      اطلاع از جمعیت تحت پوشش (گروه های هدف ) و نصب آن به دیوار مرکز .
۳.      پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی طبق چک لیست­هایی که در اختیار آنها قرار می­گیرد .
۴.      ارائه خدمات بهداشتی درمانی لازم به کلیه مراجعه کنندگان با اولویت گروه­های هدف
۵.      قبول ارجاع از خانه­های بهداشت
۶.      آموزش چهره به چهره به کلیه مراجعین
۷.      آموزش مدیران­، معلمین­، مربیان بهداشت مدارس و سایر گروه­های غیر تخصصی در منطقه تحت پوشش
۸برگزاری کلاس­های آموزشی برای پرسنل بهداشتی تحت پوشش
۹مراقبت از زنان باردار در ماه­های سه، پنج و هفت بارداری و در صورت لزوم ، یک بار جرمگیری در طول دوران بارداری (ترجیحا در سه ماهه دوم (
۱۰ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز زنان تا یک سال پس از زایمان ( ترمیم، جرمگیری، کشیدن دندان­های غیر قابل نگهداری (
۱۱ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز کودکان زیر ۶ سال (فلورایدتراپی، ترمیم، کشیدندندان­های غیر قابل نگهداری (
۱۲ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز کودکان ۶ تا ۱۲ سال ( ترمیم، جرمگیری، فلورایدتراپی و فیشورسیلانت (
۱۳ارجاع موارد لازم به مراکز تخصصی
۱۴وارد کردن خدمات ارائه شده در سامانه سیب و سطح ۲
۱۵گزارش عملکرد به مرکز بهداشت شهرستان
۱۶رعایت کامل شرایط کنترل عفونت در مراکز دندانپزشکی
۱۷حفظ و نگهداری تجهیزات ، ابزار و وسایل دندانپزشکی
۱۸پیش­بینی مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی مورد نیاز و اعلام به موقع آن به مرکز بهداشت شهرستان
۱۹مشارکت در طرح­ها و تحقیقات استانی و کشوری

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings