ارتباط با مدیریت

معرفی پرسنل:گسترش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان


کارشناس مسئول واحد گسترش : مریم طالب لو

کارشناس گسترش : پری صفری

کارشناس گسترش : علیرضا بابائی پور

کارشناس گسترش : شیرین کرمی

کارشناس گسترش : لیلا مرادی

کارشناس گسترش : توران پرویزی

کارشناس گسترش : فاطمه صفری

کارشناس پایشگر گسترش :

کارشناس پایشگر گسترش : مرضیه غلامی

 

معرفی پرسنل واحد امور داروئی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان :


کارشناس امور داروئی شبکه : صبا عباسی
پست الکترونیک : gostaresh.bhniums.ac.ir

جهت برقراری ارتباط با واحد گسترش با شماره تلفن 56744962-021 داخلی 108-205-122 و برای ارتباط با مسئول واحد گسترش از داخلی 107استفاده نمایید.

شماره تلفن مستقیم واحد گسترش شبکه : 56321016-021


شرح وظایف کارشناس مسئول گسترش شبکه
:

۱- تعیین پراکندگی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات کافی و پوشش واحدها ی بهداشتی
۲پیشنهاد اصلاح دفترطرح گسترش ،ایجاد،حذف ویا تبدل واحدها
۳-  نظارت براجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی، ادغام خدمات و هماهنگی واحدها
۴- بررسی وتطبیق نیروی انسانی منظورشده برای واحدهای و پیشنهاد اصلاح تشکیل آنها
۵بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدها وپیگیری تامین آنها
۶-  توزیع نیرو بر اساس فرم سرانه مراجعه واحدها
۷- آموزش بدو خدمت و آموزش ضمن خدمت طبق فرم مربوطه
۸- نظارت بر وضعیت تجهیزات و جمع آوری نیازها و پیگیری خرید تا حصول نتیجه در صورت اعتبار
۹-  نظارت بر نحوه ارایه خدمات واحدهای تابعه
۱۰- برنامه ریزی آموزشی جهت بهورزان با هماهنگی واحدها و نظارت بر حسن اجرای آن
۱۱-  بررسی زیج حیاتی وتجریه وتحلیل شاخص ها
۱۲- تهیه و تدوین برنامه جامع عملیاتی و نظارت بر اجرای آن
۱۳- هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی در جهت راه اندازی واحدهای جدید ارائه دهنده خدمات
۱۴- نظارت بر حسن اجرای برنامه های واحد گسترش شبکه
۱۵- انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

شرح وظایف کارشناسان گسترش شبکه :

   شناخت خصوصیات جغرافیایی ، جمعیتی و توانائی های بالقوه منطقه و تهیه طرحهای جدید متناسب با شرایط اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور.
تعیین خط مشی و اولویت های منطقه در خصوص واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی .
 بررسی و مطالعه و برآورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی .
 پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی .
 مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغییرات سیاسی ، جغرافیایی و جمعیتی ایجاد شده در منطقه .
 بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی .
 مشارکت و هماهنگی با سایر گروه های کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهیزات و نیروی انسانی
 نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات شبکه های بهداشتی درمانی
 برآورد و تامین و توزیع نیروی انسانی
 آموزش وبازآموزی کارکنان (بدو خدمت وحین خدمت (
جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ریزی ، تامین منابع و استقرار واحدهای بهداشتی درمانی
 تجهیز و راه اندازی مراکز آموزش بهورزی .
 هدایت و نظارت بر مراکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کارآمد .
 بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهیزات و نیروی انسانی .
 بررسی و تحلیل گزارش های واصله ، تهیه و ارائه گزارشات ادواری حاوی اطلاعات ، آمار ، و شاخص های خدمات بهداشتی جهت واحدها و اعلام نتایج به سازمان های ذیربط .
 هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحدهای ارائه دهنده خدمات.
طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی ..
 برنامه ریزی، نظارت و مشارکت در آموزش و بازآموزی رابطین بهداشتی.
 پایش و ارزشیابی برنامه ها ی جاری.
 جلب و مشارکت جامعه در توسعه و تعمیق برنامه های نظام سلامت در سطوح ( مشارکت داوطلبان محلات ، نیروی مقاومت و نیروهای نظامی و انتظامی ، حوزه های علمیه ، کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور ، سازمانهای دولتی و غیردولتی ، مشارکت خیرین و واقفین ، مشارکت مدارس ، شوراهای اسلامی شهر و روستا و... (

واحد امور داروئی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان :


جهت برقراری ارتباط با واحد دارویی شبکه با شماره تلفن 56743453-021 داخلی 122 تماس حاصل نمایید.

پست الکترونیک : daro@bhniums.ac.ir
 

شرح وظایف واحد دارویی:

 
برآورد نیاز و تامین اقلام دارویی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی جهت مراکز تابعه


 
توزیع اقلام تامین شده به مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای تحت پوشش و برخی واحد های ستادی بر اساس طرحها ها و فعالیت های مربوطه


 
توزیع رایگان اقلام تنظیم خانواده و داروهای بیماران مبتلا به سل از طریق مراکز بهداشتی درمانی تابعه


 
نظارت بر توزیع درست اقلام فوق توسط مراکز بهداشتی درمانی تابعه


 
تهیه گزارشات عملکردی و آماری هر ۳ ماه یکبار و ارسال به سطوح بالاتر


 
اطلاع رسانی به مراکز تابعه در خصوص اطلاعیه های مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها( ADR) و دریافت گزارشات مربوطه


شرکت در انبارگردانی  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings