ارتباط با مدیریت

معرفی پرسنل واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان :کارشناس مسئول بهداشت خانوادهفاطمه محمد لو  

کارشناس برنامه باروری سالم  : مریم شیر محمدی

کارشناس برنامه سالمند و شیر  : زهره افتخاری نیک

کارشناس برنامه سلامت کودکان و مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ روز : فائزه ملکی

کارشناس برنامه سلامت مادران : زهرا سهرابی پور

کارشناس برنامه میانسالان : مرجان حمزوی


khanevade.bhn@iums.ac.irپست الکترونیک


جهت برقرای ارتباط با واحد بهداشت خانواده با شماره تلفن 56744962-021 داخلی 120-119 ، جهت تماس با مسئول واحد داخلی 118 تماس حاصل نمایید.
 

شرح وظایف بهداشت خانواده و بهبود تغذیه :
 

۱- تهیه شناسنامه جمعیتی منطقه و مراکز تابعه .

۲- تهیه برنامه جامع عملیاتی با توجه به الویت های بهداشتی منطقه

۳- تهیه گزارش عملکرد با توجه به برنامه ها .

۴- پایش از مراکز و واحد های تحت پوشش در خصوص برنامه های بهداشت خانواده .

۵- انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی جهت نیل به اهداف برنامه عملیاتی .

۶- برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی - کلاسها و سمینارهای مرتبط با بهداشت خانواده .

۷- شرکت در جلسات و کارگاه های معاونت بهداشتی و پیگیری مشکلات برنامه .

۸- برگزاری جلسات هماهنگی با کارشناسان محیطی .

۹- جمع بندی آمار عملکرد واحدهای محیطی - آنالیز .

۱۰- جمع بندی و پیگیری فرم مرگ مادران باردار و کودکان ۱ تا ۱۵ ماهه .

۱۱- تهیه گزارشات عملکرد طبق ضوابط موجود و ارسال به سطوح بالاتر .

۱۲- گزارش مشکلات مراکز و واحدهای تابعه و پیگیری موارد مرتبط .

۱۳- برآورد دارو و تجهیزات واحد بهداشت خانواده .

۱۴- نظارت بر ارزشیابی خدمات و عملکرد مراکز تابعه بر اساس برنامه جامع عملیاتی .

۱۵- مشارکت در آموزش کارکنان بهداشتی ذیربط و جامعه .

۱۶- جمع بندی آمار عملکرد واحد های تابعه ارائه تجزیه و تحلیل و ارائه به سطوح بالاتر طبق برنامه زمان بندی .

۱۷- برنامه بهبود وضعیت تغذیه کودکان زیر ۶ سال

۱۸- برنامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ریز مغذی ها

۱۹- برنامه بهبود وضعیت تغذیه مادران باردار و شیر ده ، جوانان ، میانسالان و سالمندان

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings