ارتباط با مدیریت

معرفی پرسنل واحد بهداشت مدارس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان  :سرپرست واحد بهداشت مدارس : فاطمه محمدلو

کارشناس واحد بهداشت مدارس : رحیمه رحیمی


madares.bhn@iums.ac.irپست الکترونیک :


     
جهت برقرای ارتباط با واحد بهداشت مدارس با شماره تلفن 56740974-021 داخلی 118 تماس حاصل نمایید.شرح وظایف کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس:

برنامه ریزی. تعیین اهداف و خط مشی اجرایی واحد در قالب سیا ست های وزارت بهداشت و معاونت بهداشتی
بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها
هماهنگی و همکاری با ادارات مناطق آموزش و پرورش جهت اجرای هر چه بهتر فعالیت های بهداشت مدارس
تشکیل کمیته های علمی و فنی
برنامه ریزی جهت بزرگداشت مناسبت‌های بهداشتی (هفته سلامت، هفته بهداشت روان، هفته قلب و...)
آموزش (برگزاری کارگاه های آموزشی، سمینار، کنفرانس علمی و تهیه مطالب آموزشی(
مشارکت دراجرای تحقیقات کار بردی در زمینه سلا مت نوجوانان. جوانان و مدارس
ارایه خدمات بهداشتی درمانی به گروه هدف (نوجوانان. جوانان و مدارس(
جلب مشارکت گروه هدف در جهت ارتقای سلا مت
برگزاری جلسات هماهنگی درون بخشی و برون بخشی
تجزیه و تحلیل اطلاعات و شاخص ها
تهیه عملکردها
اجرای ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی
نظارت، پایش و ارزشیابی
تهیه مواد و متون آموزشی جهت آموزش همگانی با اولویت دانش آموزان، معلمان،کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان


شرح وظایف کارشناس بهداشت مدارس ستاد:

هماهنگی برای برگزاری کلاس‌های آموزشی در مدارس تحت پوشش مرکز بهداشت غرب تهران برای گروه‌های هدف (دانش‌آموزان،اولیای دانش‌آموزان، اولیای مدارس(
برگزاری جلسات هماهنگی درونبخشی و برونبخشی
برنامه ریزی جهت بزرگداشت مناسبت‌های بهداشتی (هفته سلامت، هفته بهداشت روان، هفته قلب و ...(
برنامه‌ریزی برای انجام معاینات بالینی و ارزیابی مقدماتی دانش‌آموزان گروه هدف (اول ابتدایی،کلاسه فتم،کلاس دهم(
برنامه ‌ریزی و اجرای طرح سنجش سلامت کودکان در بدو ورود به دبستان
برگزاری جلسات آموزشی فرایندهای بهداشت مدارس جهت نیروهای بدو ورود به مرکز بهداشت غرب
برگزاری جلسات‌آموزشی برای مربیان بهداشت و مسؤلان بوفه‌های مدارس در مناطق آموزش و پرورش تحت پوشش
ایجاد هماهنگی و همکاری با ادارات مناطق آموزش و پرورش جهت اجرای هر چه بهتر فعالیت های بهداشت مدارس
برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه وکلاسهای آموزشی برای رابطان بهداشت مدارس
آموزش دانشجویان
برنامه ریزی و انجام ممیزیهای خارجی مدارس مروج سلامت
برنامه ریزی جهت اجرای طرح آموزش آبشاری دیابت در مدارس
همکاری در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های واحد بهداشت خانواده (بسیج اطلاع ‌رسانی و آموزش همگانی بهبود شیوه‌ی زندگی، آهن‌ یاری دختران، یدسنجی،پایش سنجش ید ادرار  و ...(
همکاری در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های واحد بیماری‌ها ( طرح هپاتیت، آنفلوانزا، پیشگیری از التور و ...(
پیگیری دانش‌آموزان مبتلا به بیماری‌های واگیر در مدارس
همکاری با واحد بهداشت محیط برای انجام بازدید‌های بهداشت محیط مدارس
هماهنگی جهت دریافت اطلاعات مدارس و تعداد دانش‌آموزان از مناطق آموزش و پرورش
تهیه لیست مدارس تحت پوشش به تفکیک مراکزبهداشتی- درمانی و ارسال به مراکز
هماهنگی با مناطق آموزش و پرورش جهت انجام واکسیناسیون توأم دانش ‌آموزان و ارسال اسامی مراکز تلقیح واکسیناسیون به آموزش و پرورش
برنامه ریزی جهت اجرای طرح مبارزه باپدیکولوزیس سر در مدارس
تهیه عملکرد واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس به صورت فصلی و سالیانه
پایش از مراکز بهداشتی- درمانی تابعه و تهیه گزارش
همکاری در تدوین برنامه عملیاتی و اهداف سالیانه
محاسبه شاخص‌های واحد
تهیه گزارش نهایی طرح ها و ارسال آمار فعالیت‌های واحد به معاونت بهداشتی به صورت فصلی

شرح وظایف رابط بهداشت مدارس در مرکز بهداشتی- درمانی:

برگزاری کلاس‌های آموزشی در مدارس تحت پوشش مرکز بهداشت غرب تهران برای گروه‌های هدف (دانش‌آموزان، اولیای دانش‌آموزان، اولیای مدارس(
برگزاری جلسات هماهنگی درونبخشی و برونبخشی
انجام معاینات بالینی و ارزیابی مقدماتی دانش‌آموزان گروه هدف (اول ابتدایی، کلاس هفتم، کلاس دهم(
برنامه ریزی جهت بزرگداشت مناسبت‌های بهداشتی (هفته سلامت، هفته بهداشت روان، هفته قلب و ...(
برنامه‌ریزی و اجرای طرح سنجش سلامت کودکان در بدو ورود به دبستان
همکاری در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های واحد بهداشت خانواده (بسیج اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی بهبود شیوه‌ی زندگی، آهن‌یاری دختران، یدسنجی، پایش سنجش ید ادرار و ...(
همکاری در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های واحد بیماری‌ها ( طرح هپاتیت، آنفلوانزا، پیشگیری از التور و ...(
پیگیری دانش‌آموزان مبتلا به بیماری‌های واگیر در مدارس
همکاری و برنامه ریزی با کاردان یا کارشناس بهداشت محیط در نظارت بر وضعیت بهداشت محیط مدارس
اجرای طرح مبارزه با پدیکولوزیسسر در مدارس
اجرای طرح واکسیناسیون توأم دانش‌آموزان اول متوسطه
همکاری در انجام ممیزیهای خارجی مدارس مروج سلامت
اجرای طرح آموزش آبشاری دیابت در مدارس
تکمیل پرونده بهداشتی مدارس برای کلیه مدارس تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی مربوطه
هماهنگی جهت دریافت اطلاعات تعداد معلمان و مربیان بهداشت از مدارس تحت پوشش
محاسبه شاخص‌های واحد
تهیه گزارش نهایی طرح ها و ارسال آمار فعالیت‌های واحد به مرکز بهداشت غرب به صورت ماهیانه

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings