ارتباط با مدیریت

معرفی پرسنل واحد مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان :1- کارشناس مسئول واحد بیماریها : محمد آروین

2- کارشناس بیماریهای غیر واگیر  : لیلا صفی خانی

3- کارشناس بیماریهای غیر واگیر : زینب بنی یعقوب

4- کارشناس بیماریهای واگیر  : مریم حسنی

5- کارشناس بیماریهای واگیر : زهره ملک پور
6- کارشناس بیماریهای واگیر : سمیه کارگری
 7
- کارشناس بیماریهای واگیر : زینت سرفلاح

8- کارشناس بیماریها : امید وفامند

 

پست الکترونیک :bimariha.bhn@iums.ac.ir

 

جهت برقرای ارتباط با واحدمبارزه با بیماریهای شبکه با شماره تلفن 56744962-021 داخلی 126-127 استفاده نمایید.

شماره تلفن مستقیم واحد بیماریها : 56321014-021


شرح وظایف واحد پیشگیری،کنترل ومبارزه بابیماریهای غیرواگیر

شرح وظایف واحد غیر واگیر:  

۱- برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر وعوامل خطر منتسب در PHC  (ایراپن )
۲- برنامه خطرسنجی  سکته های قلبی و مغزی
۳- برنامه پیشگیری وکنترل دیابت
۴- برنامه پیشگیری وکنترل فشارخونبالا
۵- برنامه پیشگیری وکنترل چربی خون بالا
۶-  برنامه پیشگیری، غربالگری وکنترل سرطان
۷- برنامه غربالگری وکنترل  بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید ، فاویسم ، فنیل کتونوری
۸- برنامه پیشگیری از بروز بیماری بتا تالاسمی ماژور
۹- برنامه پیشگیری ازبروزبیماریفنیل کتونوری
۱۰- پیشگیری از سوانح وحوادث
۱۲- برنامه پیشگیری و کنترل آسم
۱۳- برنامه پیشگیری و کنترل پوکی استخوان
۱۴- برنامه ژنتیک اجتماعی
۱۵- نظارت بر فعالیت آزمایشگاههایبخش خصوصی غربالگری نوزادان
۱۶-  نظارت بر فعالیت مراکز غربالگری نوزادان
۱۷- نظارت بر فعالیت مرکز مشاوره ژنتیک (تالاسمی ، فنیل کتونوری و.....)
۱۸- نظارت بر اجرای برنامه ادغام بیماریهای غیرواگیر(چربی خون بالا ، فشارخون بالا، دیابت ، خطرسنجی ده ساله سکته های قلبی و مغزی کشنده و غیرکشنده ) در مراکز / پایگاه ها و خانه های بهداشت
۱۹- نظارت بر میزان بیماریابی  در برنامه برنامه ادغام بیماریهای غیرواگیر در نظام سلامت

شرح وظایف واحد واگیر:  

فعالیت های اجرایی :

گزارش هفتگی موارد سرخک و فلج شل حاد به صورت تلفنی به معاونت بهداشتی دانشگاه .
ثبت داده های آماری در پرتال وزارتخانه .
ارسال آمار بیماریها از طریق اتوماسیون اداری شبکه به معاونت.
تامین و تجهیز داروهای مورد نیاز بیماریها در دپوی ستاد بیماری های شبکه و همچنین تامین درمرکز سل ، مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری  و واحد سالک.
اجرای برنامه کشیک بیماریهای ستاد به صورت اکتیو به صورت روزانه و ایام تعطیل.
درخواست و توزیع واکسن در سطح شهرستان به صورت مستقل توسط کارشناس ایمنسازی شبکه .
پایش از مراکز بهداشتی و درمانی ، خانه بهداشت و پایگاه های بهداشتی .
تامین نیروی انسانی جهت واحد کشیک شبانه روزی پیشگیری هاری در مرکز جامع سلامت نسیم شهر.
نظارت بر ارائه خدمات پیشگیری از هاری و حیوان گزیدگی در مرکز بهداشتی درمانی نسیم شهر .
گزارش، پیگیری و انجام اقدامات کنترلی در خصوص بیماریهای واگیر.
استقرار پایگاه دیده وری آنفلوانزا در مرکز جامع سلامت گلستان و دریافت گزارشات روزانه موارد شبه آنفلوانزا و ثبت آن در سامانه آنفلوانزا.
اجرای برنامه واکسناسیون مننژیت و توام سربازان در مرکز جامع سلامت شهید صبوری سلطان آباد در روزهای شنبه ، دوشنبه و پنج شبه.
هماهنگی جهت ارسال نمونه های خون گرفته شده بیماران مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری به آزمایشگاه قطب HIV در مرکز غرب .
هماهنگی جهت ارجاع بیماران نیازمند ویزیت متخصص و پزشک فوکال پوینت برنامه HIV  مستقر در مرکز بهداشت غرب.
پیگیری و انتقال نمونه های آزمایشی موارد مشکوک به فلج شل حاد ،سرخک و آنفلوانزا  به آزمایشگاه ویروس شناسی دانشگاه تهران.
  
پیگیری و انتقال نمونه های آزمایشی موارد مشکوک به سیاه سرفه به آزمایشگاه پاستور و موارد طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا به بیمارستان طالقانی.
هماهنگی با معاونت در خصوص تامین داروهای مورد نیاز بیماران مسلول ، ایدز و بیماری های مشترک بین انسان و دام و همچنین سرنگ و سفتی باکس به صورت هر سه ماه یکبار.
نظارت بر مرکز دپوی زنجیره سرما و پایش از واحد ارائه کننده خدمات واکسیناسیون در کلیه مراکز ، پایگاه ها و خانه های بهداشت.
پایش از کلیه مراکز جامع سلامت، پایگاه ها و خانه های بهداشت در خصوص بیماریهای واگیر و غیر واگیر
دریافت آمار ماهیانه از مراکز تابعه و آنالیز و ثبت داده ها .
پیگیری و انتقال نمونه های آزمایشی کشت خلط بیماران مسلول به آزمایشگاه بیمارستان فیروز گر.
نظارت مداوم بر حسن اجرای برنامه واکسیناسیون روتین طبق برنامه مصوب کشوری در مراکز تابعه .
اجرای برنامه های اجرایی و آموزشی ، با توجه به فصل و مناسبت های جهانی مربوط به گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها .
اجرای طرح کشوری  واکسناسیون فلج اطفال جهت کودکان زیر ۵ سال افاغنه و سایراتباع خارجی در ۲ مرحله بصورت سالیانه.
تامین ، همکاری و جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت اجرای دقیق برنامه نظام مراقبت بیماریها .
 
فعالیت های آموزشی :

آموزش نیرو های بدو خدمت.
تشکیل جلسات آموزش جهت پرسنل محیطی مراکز تحت پوشش .
نظارت بر برنامه های آموزشی انجام شده در مراکز تابعه .
آموزش های برون بخشی به توجه به نیاز سنجی و مناسبت های خاص برای گروه های هدف .
تشکیل کمیته های داخلی و کارگروه شهرستانی  سلامت و امنیت غذا در خصوص بیماریهای واگیر و غیر واگیر .

 

Template settings