ارتباط با مدیریت

مدیریت

 
 

دکتر مسعود بابا     
                     مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان

مرتبه علمی :
                     دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد در سال 1373

سمت ها:

1- مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان

2- مدیر گروه بلایای معاونت بهداشتی دانشگاه ایران

3- مدیر بیمارستان لولاگر

4-مدیر مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران

5- مدیر مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

6- مدیر مرکز آموزش درمانی بیمارستان شهید مطهری

 

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    Template settings