ارتباط با مدیریت

معاونت غذا و دارو

 

 

                                               معاون غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان بهارستان


                                                             

اهم مسئولیت ها و سمت ها:                                         

پست الکترونیک معاونت غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان بهارستان :


جهت برقراری ارتباط با شماره ذیل تماس حاصل نمایید :

 
۰۲۱-۵۶۷۴۰۲۹۵ داخلی 101   
Template settings