ارتباط با مدیریت

آیین نامه ها و دستورالعمل های مبارزه با بیماریها

 
 
دستورالعمل بیماری هاری
---------------------------------------------------------------------------------------------------
دستورالعمل های غربالگری متابولیک ارثی نوزادان:


۱- ابلاغی-شناسنامه فرم های برنامه متابولیک

۲- استاندارد پذیرش رد نمونه در آزمایشگاههای شناسایی و تشخیص بیماریهای متابولیک ارثی

۳- آیین نامه اجرایی شماره یک برنامه غربالگری متابولیک ارثی

۴- دستورالعمل مراقبت برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های متابولیک ارثی

۵- دستورالعمل نمونه گیری آزمایشگاه تشخیص و شناسایی بیماری های متابولیک ارثی

===============================================================
دستورالعمل های غربالگری نوزادان:

۱-
دستورالعمل غربالگری نوزادان-کرونا


۲- غربالگری کم کاری تیروئید- بهورز

۳- غربالگری کم کاری تیروئید -کارشناس

۴- غربالگری کم کاری تیروئید -والدین

۵- دستورالعمل پزشک- غربالگری نوزادان

==============================================================
دستورالعمل های بیماری کرونا ویروس : 


پروتکل راهنمای بازگشت به کار پرسنل بهداشتی درمانی مشکوک / مبتلا و در تماس با بیماری کووید ۱۹

دستور برگشت به کار شاغلین مبتلا به کووید ۱۹


نامه دستور برگشت به کار


راهنمای بازگشت به کار 


===========================================
بیماری های غیر واگیر:


۱- دستور العمل اجرایی بهورز / مراقب سلامت
۲- دستور العمل اجرایی و محتوای آموزشی ماما
۳- محتوای آموزشی بهورز / مراقب سلامت
۴- دستور العمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک
۵- هفته جهانی واکسیناسیون
۶- راهنمای خود مراقبتی آسم
۷- برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان دستورالعمل پزشک
۸- دستورالعمل کشوری پیشگیری و کنترل فنیل کتونوری (PKU) و سایر هیپرفنیل آلانینمی ها HPA
۹- گزارش عملکرد و دستاوردهای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری

======================================================
تالاسمی :

دستورالعمل جدید تالاسمی

======================================================
دستورالعمل های ایمن سازی :

۱- دستورالعمل تزریقات ایمن
۲- دستورالعمل جدید ایمن سازی
۳- دستورالعمل زنجیره سرما
۴- دستورالعمل مراقبت عوارض ناخواسته ایمن سازی

=====================================================
دستورالعمل های جدید HIV:

۱-مدیریت مراقبت و درمان افراد مبتلا به AIDS/HIV در نوجوانان و بزرگسالان
۲- دستورالعمل پیشگیری از انتقال HIV از مادر به نوزاد
۳- مدیریت مراقبت و درمان عفونت همزمان HIV  و سل
۴- دستورالعمل مدیریت مواجهه غیر شغلی با HIV/AIDS

۵- دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی با HIV/AIDS
۶- رویکرد تشخیصی درمانی به شکایت ها و بیماری های شایع در مبتلایان به HIV
۷- راهنمای آزمایش و مشاوره HIV
۸- راهنمای تغذیه در بیماران مبتلا به HIV
۹- راهنمای استفاده از داروهای ضدر تروویروسی در کودکان مبتلا و در تماس با HIV

==================================================================
سل :

۱- عفونت همزمان سل و HIV
۲- دستورالعمل کشوری مبارزه با سل

======================================================
وبا:

۱- راهنمای کشوری نظام مراقبت بیماری بوتولیسم
۲- اسهال خونی در اثر E.coli انتروهموراژیک(o۱۰۴-H۴)
۳- دستورالعمل کشوری مراقبت فاسیولیازیس
۴- خلاصه بیماری وبای التور جهت پزشکان
۵- آخرین دستورالعمل درمان بیماران مبتلا به وبا
۶- راهنمای کشوری نظام مراقبت بیماری های منتقله از غذا


==================================================================
دستورالعمل بیماری های واگیر

۱- راهنمای کشوری مراقبت بیماری سرخک
۲- راهنمای کنترل سیلیس در محیط کار

۳-بیماری ابولا چیست ؟
۴- راهنمای آموزشی و دستورالعمل کشوری مراقبت پدیکولوزیس - بیماری گال
۵- راهنمای کشوری مراقبت و درمان عفونت های آمیزشی
۶- دستورالعمل مراقبت مننژیت
۷- راهنمای کشوری مبارزه با هاری
۸- راهنمای کشوری مراقبت هپاتیت B
۹- دستورالعمل کشوری فلج اطفال
۱۰- راهنمای درمان مالاریا در جمهوری اسلامی ایران
۱۱- آموزش پیشگیری ، کنترل و درمان بیماری وبا (التور)
۱۲- آموزش پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزا
۱۳- آموزش پیشگیری ، کنترل و درمان بیماری تب مالت (بروسلوز)
۱۴- کتاب نظام مراقبت
۱۵- راهنمای کشوری مبارزه با سل
Template settings