ارتباط با مدیریت
اخبار و اطلاعیه ها
بازدید ونظارت کارشناسان بهداشت محیط بر ذبح وکشتار دام به مناسبت عید قربان
1403/03/28
بازدید ونظارت کارشناسان بهداشت محیط بر ذبح وکشتار دام به مناسبت عید قربان
بازررسی واحد بهداشت محیط به همراه ناظران دامپزشکی بر جایگاه های اختصاصی ذبح دام
عید قربان جلوه گاه تعبّد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است، و فصل قرب مسلمانان به خداوند، در سایه عبودیّت.
1403/03/28
عید قربان جلوه گاه تعبّد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است، و فصل قرب مسلمانان به خداوند، در سایه عبودیّت.
قربانی وسیله قرب به خداست و عید قربان روز تقرّب به پروردگار است. روز رها شدن از تعلّقات قربانی کردن تمنیّات در پیش پای اراده الهی است.
Template settings