ارتباط با مدیریت
اخبار و اطلاعیه ها
بازدید از باشگاه های تحت پوشش شهرستان توسط کارشناسان بهداشت محیط در معیت نمایندگان اداره ورزش و جوانان
1401/04/02
بازدید از باشگاه های تحت پوشش شهرستان توسط کارشناسان بهداشت محیط در معیت نمایندگان اداره ورزش و جوانان
کارشناسان بهداشت محیط بهارستان از باشگاه های ورزشی بازدید و بر رعایت پروتکل های بهداشتی نظارت بعمل آوردند
جلسه کمیته پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر بیماری های غیر واگیر عامل سه چهارم از مرگ های دنیا
1401/03/09
جلسه کمیته پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر بیماری های غیر واگیر عامل سه چهارم از مرگ های دنیا
جلسه کمیته پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر با حضور مدیریت شبکه بهداشت و درمان بهارستان دکتر دمیریان و سایر اعضا روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۳/۹در سالن اجتماعات شبکه برگزار شد.
تنظیمات قالب